do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Odra się rozwija!O aktualnym stanie realizacji - przez Rząd RP - głównych zamierzeń na rzecz rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz m.in. o zbliżającej się drugiej edycji Kongresu Żeglugi Śródlądowej – rozmawiano w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim.

Tematy te były omawiane podczas posiedzenia Zespołu ds. bezpieczeństwa i rozwoju w zakresie Odrzańskiej Drogi Wodnej, działającym przy wojewodzie opolskim. Członkami zespołu są m.in. parlamentarzyści, opolscy samorządowcy, przedstawiciele nadodrzańskich przedsiębiorstw czy wykładowcy szkół wyższych na Opolszczyźnie.

W posiedzeniu Zespołu 19 marca br. udział wzięli również przedstawiciele Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej m.in. Monika Niemiec-Butryn, dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej i Przemysław Rdes, naczelnik Wydziału Inwestycji w Departamencie GWiŻŚ. W spotkaniu udział wziął również Krzysztof Woś, z-ca prezesa Wód Polskich ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą oraz dyrekcja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarski Wodnej w Gliwicach oraz we Wrocławiu.

Wojewoda opolski Adrian Czubak, który realizuje politykę rządową oraz wspiera rozwój żeglugi śródlądowej na odcinku opolskim, podsumował zrealizowane dotąd przedsięwzięcia na rzecz Odry. Wskazał m.in. na spotkanie w 2016 r. z armatorami nt. wznowienia transportu na Odrze oraz promocję działań obecnego Rządu, który kładzie szczególny nacisk na rozwój śródlądowych dróg wodnych w kraju.  

W roku 2017 również nie brakowało realizacji inicjatyw na rzecz rozwoju żeglugi na Odrze. Wartym przypomnienia jest m.in. wrzesień, gdy ponad 30 podmiotów – w tym samorządy oraz przedsiębiorstwa, podpisały Deklarację Odrzańską. To dokument, który wyraża wolę udziału w efektywnym wykorzystaniu możliwości, jakie daje przywrócenie transportu wodnego na Odrzańskiej Drodze Wodnej poprzez wsparcie przez samorządy terytorialne w województwie opolskim, inicjatyw w sektorze biznesowym, naukowo-badawczym oraz kultury i turystyki. Dla gospodarki oznacza uwzględnienie w planowanych działaniach biznesowych udziału transportu wodnego w obrocie surowcami i towarami.

Istotnym było takżę rozpoczęcie ścisłej współpracy z MGMiŻŚ w zakresie pozyskiwania danych niezbędnych przy opracowaniu planów strategii dla ODW oraz z nadodrzańskim Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w zakresie wsparcia i monitorowania realizacji inwestycji na ODW.

- I w końcu listopad 2017 r. kiedy to w Raciborzu – w uroczysty sposób, podpisano umowę na dokończenie budowy Zbiornika Racibórz Dolny. Żaden wał przeciwpowodziowy nie spełni swojego zastosowania bez ukończonej budowy tego Zbiornika – komentował wojewoda opolski.

Także w roku ubiegłym działań i inicjatyw na rzecz rzwoju Odry na Opolszczyźnie, nie brakowało. Jednym z nich była ścisła współpraca z MGMiŻŚ w zakresie pozyskiwania danych niezbędnych przy opracowaniu planów i strategii dla ODW oraz organizacja I Kongresu Żeglugi Śródlądowej, który zakończył się olbrzymim sukcesem. - Wydarzenie było okazją do pogłębionej dyskusji na temat stanu polskich śródlądowych dróg wodnych oraz wykorzystania ich potencjału w celu rozwoju gospodarczego kraju. W Kongresie udział wzięło 500 osób, frekwencja przerosła nasze oczekiwania – dodał wojewoda, który zapowiedział iż wydarzenie to doczeka się w tym roku kontynuacji. II Kongres Żeglugi Śródlądowej odbędzie się o 17-19 września br. w Opolu. Wszelkie szczegóły, program oraz zapisy na to przedsięwzięcie znajduje się na stronie internetowej: www.kongreszeglugi.pl

 


Galeria


  • Odra się rozwija
  • Odra się rozwija
  • Odra się rozwija
  • Odra się rozwija
  • Odra się rozwija
  • Odra się rozwija
  • Odra się rozwija
  • Odra się rozwija
  • Odra się rozwija

autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 965
data aktualizacji: 2019-03-21 14:40:11
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone