do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Ogłoszenie o konkursie na kolaż fotograficzny o tematyce profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych organizowany dla szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w ramach programu „POMYŚL ZANIM SPRÓBUJESZ”W ramach III edycji programu, Wojewoda Opolski, Komendant Wojewódzki Policji w Opolu, , Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Opolski Kurator Oświaty mają zaszczyt zaprosić wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych województwa opolskiego do wzięcia udziału w konkursie na kolaż fotograficzny o tematyce profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych.

 

 

Założenia organizacyjne:

 

 1. Konkurs jest jednoetapowy.
 2. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w roku szkolnym 2018/2019, zwanych dalej „Szkołami”.
 3. Szkoła może zgłosić na Konkurs maksymalnie 3 prace.
 4. Prace realizowane są w zespołach.
 5. Zespół reprezentujący Szkołę składa się z 2 lub 3 uczniów Szkoły zwanych dalej „Uczestnikami”.
 6. Zespół pracuje pod kierunkiem pełnoletniego opiekuna prawnego (pracownika Szkoły).

 

 

Prace konkursowe:

 1. W Konkursie oceniane będą prace, zwane dalej „kolażami”, których tematyka zgodna jest z celami Konkursu.
 2. Kolaż musi być wykonany za pomocą fotografii własnego autorstwa.
 3. Gotowy Kolaż musi być zaprezentowana na pojedynczej sztywnej planszy w formacie A2.
 4. Kolaż powinien być dziełem oryginalnym zawierającym tytuł.
 5. Kolaż powinien występować w połączeniu z hasłem Programu „Pomyśl zanim spróbujesz”.

 

Nagrody:

 1. Autorzy trzech najlepszych Kolaży otrzymają nagrody w postaci bonów pieniężnych.
 2. Jury Konkursu przyzna także nagrody dla opiekunów trzech najlepszych zespołów.
 3. Jury Konkursu przyznaje indywidualne nagrody autorom Kolaży:
 • za zajęcie pierwszego miejsca – bon o wartości 1200 zł na zespół.
 • za zajęcie drugiego miejsca – bon o wartości 1000 zł na zespół.
 • za zajęcie trzeciego miejsca – bon o wartości 800 zł na zespół
 1. Jury Konkursu przyznaje także nagrody dla Opiekunów trzech najlepszych zespołów o wartości 100 zł.

Nagrody dla Laureatów oraz opiekunów zostaną sfinansowane z budżetu Wojewody Opolskiego.

Termin:

Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 10 maja 2019 r. (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data wpływu do kancelarii Kuratorium Oświaty w Opolu).
autor: Mamczur Ewa, ilość wyświetleń: 1293
data aktualizacji: 2019-04-02 11:32:18
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone