do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2020r. Opolski Urząd Wojewódzki wznawia bezpośrednią obsługę klienta. Z uwagi na trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, wywołany zakażeniami wirusem SARS – CoV-2, wprowadza się następujące zasady obsługi i zachowania interesantów na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 1. Przed wejściem do gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i poddać się badaniu temperatury.
 2. Na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego obowiązuje bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa (obowiązek nie dotyczy osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa).
 3. W trakcie oczekiwania petenci zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m.
 4. Każdy, kto chce załatwić sprawę w Urzędzie, zobowiązany jest do ujawnienia swoich danych osobowych poprzez okazanie dokumentu tożsamości oraz wpisaniu do księgi ewidencji wejść do budynku.

Announcement

Dear Sir or Madam,
From May 25, 2020 Opole Voivodship Office is resuming direct customer service. Due to the ongoing epidemic in the territory of the Republic of Poland caused by SARS virus infection – CoV-2, the following principles of customer service and behavior are introduced in the building of the Opole Voivodship Office:
 1. Before entering the building of the Opole Voivodship Office, it is mandatory to disinfect your hands and undergo a temperature test.
 2. There is an absolute obligation to cover the mouth and nose on the premises of the Opole Voivodship Office (the obligation does not apply to persons who cannot cover their mouth and nose for health reasons).
 3. While waiting, petitioners are required to maintain a safe distance of at least 1.5 m between them.
 4. Everyone who wants to settle the matter in the Office is obliged to disclose their personal data by presenting an identity document and register in the book of records to enter the building.


Opolskie gminy przyłączyły się do Programu „Posiłek w domu i w szkole”Wszystkie gminy z naszego regionu włączyły się w realizację rządowego programu, który swym zasięgiem obejmie niemal 23 tysiące osób.

Z inicjatywy wicewojewody opolskiego Violetty Porowskiej 4 marca br. w Urzędzie Gminy w Łubnianach, odbyło się uroczyste podpisanie umów na realizację Programu „Posiłek w domu i w szkole”, na którego realizację w naszym regionie przeznaczono 13 milionów złotych.

Program ten jest kontynuacją wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w realizacji zadania dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym  pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywienia”.

Rządowy program realizowany jest w 3 modułach. Pierwszy z nich dot. dzieci i młodzieży, drugi osób dorosłych, zaś trzeci – na którego wnioski są przyjmowane do końca marca br., dot. organizacji stołówek i miejsc spożywania posiłków w szkołach.

W województwie opolskim wszystkie, a więc 71 gmin, przystąpiło do realizacji programu, z czego 22 z nich złożyło wniosek do Wojewody Opolskiego o zmniejszenie udziału środków własnych w koszcie realizacji programu poniżej 40 procent.

Według szacunków w roku 2019 na Opolszczyźnie pomocą w zakresie dożywiania objętych zostanie około 22 797 osób w tym m.in. dzieci, osoby dorosłe i seniorzy.

- Z wnioskowanej dotacji na rok bieżący gminy planują przeznaczyć niemal 6 milionów złotych na zakup posiłków i ponad 5,5 miliona zł na pomoc w formie świadczeń pieniężnych w postaci zasiłków celowych. 1200 zł na pomoc w formie rzeczowej – informowała dziś podczas podpisywania umów w Łubnianach, wicewojewoda opolski Violetta Porowska. - Program zakłada zapewnienie posiłków dzieciom i dorosłym będącym w najtrudniejszej sytuacji finansowej oraz budowę stołówek w szkołach podstawowych.

Poniżej lista gmin, które 4 marca uroczyście podpisało umowy na realizację programu.

 1. Łubniany
 2. Brzeg
 3. Lewin Brzeski
 4. Namysłów
 5. Nysa
 6. Olesno
 7. Pokój
 8. Prudnik
 9. Wołczyn
 10. Opole

 

 

 

 

 

 


Galeria


 • Opolskie gminy przyłączyły się do Programu Posiłek w domu i w szkole
 • Opolskie gminy przyłączyły się do Programu Posiłek w domu i w szkole
 • Opolskie gminy przyłączyły się do Programu Posiłek w domu i w szkole
 • Opolskie gminy przyłączyły się do Programu Posiłek w domu i w szkole
 • Opolskie gminy przyłączyły się do Programu Posiłek w domu i w szkole
 • Opolskie gminy przyłączyły się do Programu Posiłek w domu i w szkole

autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 1183
data aktualizacji: 2019-03-04 17:19:54
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone