do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2020r. Opolski Urząd Wojewódzki wznawia bezpośrednią obsługę klienta. Z uwagi na trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, wywołany zakażeniami wirusem SARS – CoV-2, wprowadza się następujące zasady obsługi i zachowania interesantów na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
  1. Przed wejściem do gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i poddać się badaniu temperatury.
  2. Na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego obowiązuje bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa (obowiązek nie dotyczy osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa).
  3. W trakcie oczekiwania petenci zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m.
  4. Każdy, kto chce załatwić sprawę w Urzędzie, zobowiązany jest do ujawnienia swoich danych osobowych poprzez okazanie dokumentu tożsamości oraz wpisaniu do księgi ewidencji wejść do budynku.

Announcement

Dear Sir or Madam,
From May 25, 2020 Opole Voivodship Office is resuming direct customer service. Due to the ongoing epidemic in the territory of the Republic of Poland caused by SARS virus infection – CoV-2, the following principles of customer service and behavior are introduced in the building of the Opole Voivodship Office:
  1. Before entering the building of the Opole Voivodship Office, it is mandatory to disinfect your hands and undergo a temperature test.
  2. There is an absolute obligation to cover the mouth and nose on the premises of the Opole Voivodship Office (the obligation does not apply to persons who cannot cover their mouth and nose for health reasons).
  3. While waiting, petitioners are required to maintain a safe distance of at least 1.5 m between them.
  4. Everyone who wants to settle the matter in the Office is obliged to disclose their personal data by presenting an identity document and register in the book of records to enter the building.


Placówki pomocy dla bezdomnych i potrzebującychCentrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Opolskiego rozpoczeło kolportaż ulotek dla osób bezdomnych i potrzebujących pomocy. Ulotki zostały przekazane Policji, Straży Miejskiej i Straży Ochrony Kolei. Zawierają informację o bezpłatnej infolinii CZK - 800 163 136. Pod tym numerem osoby potrzebujące pomocy uzyskają informacje o placówkach świadczących pomoc i udzielających schronienia. Lista placówek:

 

A. Schroniska całodobowe i placówki udzielające schronienia:

1. Powiat Brzeg

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

schronisko dla mężczyzn, miejsc: 43

Pępice 81, gm. Skarbimierz

774123987

2. Powiat Głubczyce

Markot Dom Samotnych Matek z Dziećmi

Dom Matki i Dziecka, miejsc: 48

Zopowy, ul. Zamkowa 1 gm. Głubczyce

 774859800

3. Powiat Kędzierzyn-Koźle

Markot Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych

miejsca dla kobiet i mężczyzn, miejsc: 60

Kędzierzyn-Koźle, ul. Dąbrowszczaków 11

774815318

4. Powiat Nysa

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

schronisko dla mężczyzn, miejsc: 156

Bielice 127, gm. Łambinowice, 77

774311156

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

schronisko dla mężczyzn, miejsc: 55

Jasienica Górna, gm. Otmuchów

774356990

Caritas Diecezji Opolskiej Noclegownia dla osób bezdomnych

miejsca dla kobiet i mężczyzn, miejsc: 60

Nysa, ul. Baligrodzka 7

774355211

 

5. Powiat Opole, Miasto Opole

Monar Niepubliczny ZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny

miejsca dla kobiet i mężczyzn, miejsc: 5

Lędziny - Zbicko, ul. Leśna 2, gm. Chrząstowice

774027590-1

 

MOPS Ośrodek Interwencji Kryzysowej

miejsca dla kobiet i mężczyzn (doraźnie): 3

Opole, Małopolska, 20 A

774556390-2

MOPS Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar *

Przemocy w Rodzinie

miejsca dla kobiet i mężczyzn: 15

Opole, Małopolska, 20 A

774556390-2

MOPS Ośrodek Readaptacji Społecznej “SZANSA” *

miejsca dla kobiet i mężczyzn:130

Opole, Małopolska, 20 A

774556380

Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym

Noclegownia, miejsca dla kobiet i mężczyzn: 60

Opole, ul. ks. J. Popiełuszki 18

774535161

Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia

Dom Matki i Dziecka, miejsc: 25

Opole, Masłowskiego 1

774540760, 774420422

6. Powiat Strzelce Opolskie

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka” 

Dom dla Bezdomnych kobiet i mężczyzn, miejsc: 20

Doryszów, ul. Toszecka 23 gm. Strzelce Opolskie

778036200

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka” Dom Leopold *

miejsca dla kobiet i mężczyzn: 18

Warmątowice, ul. Olszowska 17 gm. Strzelce Op.

514352008

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka” Schronisko Stajenka

miejsca dla mężczyzn: 22

Warmątowice-Kaczorownia, ul. Olszowska 17

774638377

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka” Dom dla Bezdomnych

miejsca dla kobiet i mężczyzn:8

Żędowice, ul. Opolska 32 gm. Zawadzkie

778036901


 

B. Stołówki, punkty dożywiania

1. Powiat Brzeg

Ośrodek Pomocy Społecznej

Lewin Brzeski, ul. Konopnickiej 3

774042630

2. Powiat Kędzierzyn-Koźle

Domy Dziennego Pobytu

Kędzierzyn-Koźle, ul. Powstańców 27,
774823273

Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 27,
774823273

Kędzierzyn-Koźle, ul. Grabskiego 6,
774813764

Kędzierzyn-Koźle, ul. Kościuszki 42A,
774811880

Kędzierzyn-Koźle, ul. Kazimierza Wielkiego 6,
774811880

3. Powiat Kluczbork

Caritas Diecezji Opolskiej - Rejon Kluczbork

Kluczbork, ul. Wolności 1

774185788

Ośrodek Pomocy Społecznej

Wołczyn, ul. Kościelna 2

774188980

4. Powiat Krapkowice

Ośrodek Pomocy Społecznej

Krapkowice, ul. Moniuszki 6

774460313

5. Powiat Namysłów

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Namysłów, ul. Harcerska 1

774107516

6. Powiat Nysa

Caritas Diecezji Opolskiej - Rejon Nysa

Nysa, ul. Głuchołaska 8

774332044

 

Siostry Elżbietanki

Nysa, ul. Sobieskiego 7

774336812

Stołówki Polski Komitet Pomocy Społecznej

Nysa, ul. Sudecka 8

774358796

Głuchołazy, Rynek 31

774391532

7. Powiat Opole, Miasto Opole

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Niemodlin, Rynek 44

774606221

Chrześcijańska Służba Charytatywna

Opole, ul. Niedziałkowskiego 9a

774530536

Misja Garażowa Caritas

Opole, ul. Mickiewicza 5

774531241

Klasztor Franciszkanów

Opole, ul. Minorytów

 

8. Powiat Prudnik

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Prudnik, ul. Klasztorna 4

774066244

Środowiskowy Dom Samopomocy

Prudnik, ul. Parkowa 6

774367127

9. Powiat Strzelce-Opolskie

Ośrodek Pomocy Społecznej

Strzelce Opolskie, Wyszyńskiego 10

774610371

 

* podopieczni muszą być uprawnionymi do pomocy społecznej

 

OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Informacje pod bezpłatnym numerem telefonu 800 163 136


Galeria


  • Placówki pomocy dla bezdomnych i potrzebujących

autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 17608
data aktualizacji: 2013-11-27 08:43:22
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone