do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony


Podmioty leczniczeKOMUNIKAT

w sprawie wysokości opłaty za wpis i zmianę wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą w roku 2018

 

Uprzejmie informuję, że z dniem 19 stycznia 2017 r. zmianie uległy wysokości opłat za wpis oraz zmianę wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Powyższe opłaty wynoszą:

 

 • wpis do rejestru: 453,00 zł
 • zmiana wpisu w rejestrze: 226,50 zł

 

nr konta bankowego:

NBP Oddział Okręgowy w Opolu, nr: 22 1010 1401 0006 9322 3100 0000

odbiorca:

Wojewoda Opolski, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

tytuł przelewu:

wpis/zmiana wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2017 r., opublikowane w Monitorze Polskim dnia 19 stycznia 2018 r., poz.  97.

 

Ponadto, przypominam, że w przypadku wykreślenia podmiotu leczniczego z rejestru podmiotów  wykonujących działalność leczniczą, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł  na konto Urzędu Miasta Opola, rachunek opłaty skarbowej:

 

Bank Millennium SA, nr: 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249

 

KOMUNIKAT

upływu z dniem 31.12.2017 r. terminu na dostosowanie pomieszczeń i urządzeń podmiotu leczniczego, do warunków i wymagań o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej

 

            Z dniem 31.12.2017 r. upływa termin na dostosowanie pomieszczeń i urządzeń do wymagań, o których mowa w art. 22 ust. 1 ww. ustawy z dnia 15  kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (podstawa prawna: art. 207 ust. 1 Dz. U. z 2017 r., poz. 1638 j.t. z późn. zm.). 

            Ponadto, stosownie do art. 207 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej podmiot leczniczy, który co najmniej częściowo nie zrealizuje programu dostosowania do dnia 31.12.2017 r., może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej z wnioskiem o wydanie opinii o wpływie niespełniania wymagań, o których mowa w art. 22 ust. 1, na bezpieczeństwo pacjentów. Opinia ta jest wydawana w formie postanowienia (w art. 207 u.d.l. ust. 3 został dodany na mocy art. 3 ustawy z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2017 r. poz. 2110).  

 

            Powyższe oznacza, że w przypadku niespełniania, od dnia 01.01.2018 r., wymagań o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz nieuzyskania ww. opinii w formie postanowienia, podmiot leczniczy, nie może prowadzić dalej działalności leczniczej i powinien w terminie 14 dni złożyć wniosek o wykreślenie podmiotu leczniczego z rejestru. Natomiast w przypadku niezłożenia przez podmiot niespełniający wymagań, wniosku o wykreślenie z rejestru,  organ prowadzący rejestr, w myśl art. 108 ust. 2 pkt. 3 ustawy o działalności leczniczej, wykreśli podmiot leczniczy z rejestru z urzędu, z uwagi na  rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem.  Wykreślony  podmiot wykonujący działalność leczniczą, będzie mógł uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wykreślenia z rejestru (art. 108 ust. 4 u.d.l.).

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie można uzyskać pod numerami telefonów: 774524443, 774524170 i 774527534. 

 

 
autor: Mamczur Ewa, ilość wyświetleń: 903
data aktualizacji: 2018-02-13 07:34:24


Zdrowie


Najnowsze z tej kategorii

(zobacz więcej)

Informacje

(przydatne linki)

 • programy rządowe Program Czyste Powietrze
 • programy rządowe Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
 • programy rządowe Godny wybór
 • programy rządowe Zasady postępowań
 • programy rządowe Senior
 • programy rządowe
 • programy rządowe Inicjatywa Obywatel
 • programy rządowe Program Razem Bezpieczniej
 • programy rządowe Bezpieczny i aktywny Senior
 • programy rządowe Paszporty
 • programy rządowe RSO
 • programy rządowe Szybka Terapia Onkologiczna


Opolski Urząd Wojewódzki - dane kontaktowe

telefony
Inicjatywa Obywatel 22 250 01 31
Biuro Obsługi Klienta (77) 452 41 25
Oddział Paszportów (77) 441 15 40
Fax (77) 452 47 05
godziny pracy
Główny Gmach pn - pt 7.30 - 15.30
Kancelaria Ogólna pn - pt 7.00 – 15.30, pok. 57
Oddział Paszportów pn 7.45 - 16.30, wt - pt 7.45 - 15.00
Kasa Urzędu pn - pt 9.00 - 14.00

media społecznościowe:
informacje na bieżąco (newsletter):


Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2016 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone