do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2020r. Opolski Urząd Wojewódzki wznawia bezpośrednią obsługę klienta. Z uwagi na trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, wywołany zakażeniami wirusem SARS – CoV-2, wprowadza się następujące zasady obsługi i zachowania interesantów na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 1. Przed wejściem do gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i poddać się badaniu temperatury.
 2. Na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego obowiązuje bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa (obowiązek nie dotyczy osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa).
 3. W trakcie oczekiwania petenci zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m.
 4. Każdy, kto chce załatwić sprawę w Urzędzie, zobowiązany jest do ujawnienia swoich danych osobowych poprzez okazanie dokumentu tożsamości oraz wpisaniu do księgi ewidencji wejść do budynku.

Announcement

Dear Sir or Madam,
From May 25, 2020 Opole Voivodship Office is resuming direct customer service. Due to the ongoing epidemic in the territory of the Republic of Poland caused by SARS virus infection – CoV-2, the following principles of customer service and behavior are introduced in the building of the Opole Voivodship Office:
 1. Before entering the building of the Opole Voivodship Office, it is mandatory to disinfect your hands and undergo a temperature test.
 2. There is an absolute obligation to cover the mouth and nose on the premises of the Opole Voivodship Office (the obligation does not apply to persons who cannot cover their mouth and nose for health reasons).
 3. While waiting, petitioners are required to maintain a safe distance of at least 1.5 m between them.
 4. Everyone who wants to settle the matter in the Office is obliged to disclose their personal data by presenting an identity document and register in the book of records to enter the building.


Podstolik oświatowy w Opolu: wnioski trafią do premieraO pomysłach na rozwój polskiej edukacji rozmawiano dziś w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim, podczas Wojewódzkich  Konsultacji w ramach podstolika oświatowego „Nowoczesna Szkoła”.

- Niekoniecznie przed szóstą klasą najważniejsze jest naszpikowanie edukacji multimediami. Dość często pojawia się nawet stwierdzenie, że cała wiedza przekazywana w warstwie multimedialnej jest porównywalna do lizania lizaka przez papierek- mówiła dziś wicewojewoda opolski Violetta Porowska, która wspólnie z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Marcinem Ociepą, zorganizowała regionalne spotkanie podstolika oświatowego.

Przedstawiciele szkół wyższych, pedagodzy, specjaliści, a także samorządowcy i przedsiębiorcy zebrali się, żeby wspólnie zebrać wnioski i pomysły na rozwój polskiej edukacji. Zostaną one przekazane na jutrzejsze spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z min. przedstawicielami szkół i środowisk akademickich w ramach rozmów okrągłego stołu na Stadionie Narodowym.

Marcin Ociepa, wiceminister przedsiębiorczości i technologii, uważa, że w rozwoju edukacji potrzebny jest balans. - Oczywiście uczenie na pamięć jest ważne na przykład w historii, ale XXI wiek rządzi się swoimi prawami. Największą kompetencją będzie umiejętność zarządzania zmianą. Musimy uczyć młodych ludzi elastycznego reagowania odnośnie funkcjonowania na rynku pracy  – wskazał.

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 


Galeria


 • Podstolik oświatowy w Opolu wnioski trafią do premiera
 • Podstolik oświatowy w Opolu wnioski trafią do premiera
 • Podstolik oświatowy w Opolu wnioski trafią do premiera
 • Podstolik oświatowy w Opolu wnioski trafią do premiera
 • Podstolik oświatowy w Opolu wnioski trafią do premiera
 • Podstolik oświatowy w Opolu wnioski trafią do premiera
 • Podstolik oświatowy w Opolu wnioski trafią do premiera
 • Podstolik oświatowy w Opolu wnioski trafią do premiera

autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 657
data aktualizacji: 2019-05-09 16:00:48
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone