do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Polder Żelazna – inwestycja w bezpieczeństwo. Kiedy ruszy jego budowa?Polder przejmował będzie szczyt fali powodziowej i redukował przepływy w rzece Odrze na terenie miasta Opola. To jedna z kluczowych inwestycji przeciwpowodziowych w regionie. Jego budowa jednak ciągle stoi pod znakiem zapytania. Wciąż brakuje dokumentacji technicznej, bez której inwestycja się nie rozpocznie. Wojewoda i wicewojewoda opolski apelują do marszałka województwa opolskiego o jak najszybsze przekazanie Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie wymaganych dokumentów.

Polder Żelazna jest obiektem istniejącym który został wybudowany przed rokiem 1939. Położony jest na lewym brzegu rzeki Odry na terenie miasta Opola i gminy Dąbrowa. Powierzchnia polderu wynosi około 200 ha, a pojemność V ≈ 1,70 mln m3 (docelowo do V = 9,70 mln m3) Przebudowa polderu ma zwiększyć jego powierzchnie około dwukrotnie, natomiast pojemność przeszło pięciokrotnie.

Celem przedsięwzięcia jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe przed wodami rz. Odry

21 września na specjalnie zwołanej konferencji prasowej wojewoda i wicewojewoda opolski, wspólnie z prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, omawiali ideę projektu oraz wyjaśniali na jakim jest etapie.

Inwestycję tę miał zrealizować samorząd regionu. Jednakże od stycznia 2018 r. kompetencje podlegających dawniej samorządom województw - zarządów melioracji i urządzeń wodnych - zostały przejęte przez nową instytucję, tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Inwestycja miałaby pochłonąć 110 mln złotych. Na razie jego budowa nie jest jednak realizowana, ponieważ samorząd województwa opolskiego nie przekazał dokumentacji technicznej PGWWP.


- Ten polder jak i dokumentacja nie są jeszcze nasze formalnie, a powinny być jak najszybciej. Nie mamy również dokumentacji inwestycyjnej. Nie jest prawdą, że zabezpieczona została pełna pula środków na tą inwestycję. Pan marszałek zabezpieczył jedynie 70 proc. środków na tę inwestycję, a brakuje nam w dalszym ciągu 30 procent – mówił podczas konferencji prasowej Przemysław Daca, prezes PGWWP.

- Szanowny panie marszałku, już się pan raz wziął do roboty, to mamy zbiornik Włodzienin, który okazał się katastrofą budowlaną. My się do tej roboty - i niech pan nas nie pogania - nie weźmiemy, jeśli nie zostaną spełnione podstawowe warunki inwestycyjne - podkreślił wojewoda opolski Adrian Czubak. 

Violetta Porowska, wicewojewoda opolski uwypukliła znaczenie przebudowy polderu, który ma pięciokrotnie zwiększyć swoją objętość, co zapewni bezpieczeństwo przeciwpowodziowe Strefie Ekonomicznej i obwodnicy północnej.

Łukasz Lange, dyrektor PGWWP RZGW Gliwice ma spotkać się w najbliższy poniedziałek z marszałkiem województwa opolskiego, z którym osobiście omówi kwestię stworzenia nowego polderu.

 

Foto. P. Wójtowicz / Radio Opole 


Galeria


  • Polder Żelazna – inwestycja w bezpieczeństwo Kiedy ruszy jego budowa

autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 1283
data aktualizacji: 2018-09-21 21:26:58
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone