do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Polskie rodziny popierają Program Rodzina 500+Liderzy i politycy Prawa i Sprawiedliwości już w roku 2015 dokonali dogłębnej analizy potrzeb polskich rodzin. Tym samym główne problemy, jakie nurtowały Polaków, zostały w końcu zweryfikowane a powód ich powstania określony. Dziś po dwóch latach funkcjonowania rządowego Programu „Rodzina 500 plus”, będącego odpowiedzią na bolączki polskich rodzin, nikt nie może mieć złudzeń, że program ten był bardzo potrzebny.

A liczby mówią same za siebie. Według najnowszych wyników badań, w roku 2015 współczynnik dzietności w kraju był na skrajnym niskim poziomie (1,31), znacznie poniżej zastępowalności pokoleń. Współczynnik ten od 2001 r. oscylował wokół wartości 1,3 i do 2015 wzrósł wyłącznie o jedną setną. Już w roku 2016 – po wprowadzeniu w życie „500 plus” wartość ta wzrosła do 1,36.

– Niekorzystna sytuacja demograficzna była efektem braku spójnej i długofalowej polityki rodzinnej do 2015 r. – za rządów PO-PSL. A wprowadzane rozwiązania miały charakter wyłącznie fragmentaryczny i wybiórczy. To był sygnał, że bez podjęcia natychmiastowych działań i stworzenia spójnej oraz efektywnej polityki prorodzinnej ten współczynnik będzie nadal niekorzystny – ocenia wojewoda opolski Adrian Czubak.

Zgodnie z analizą PiS sprzed trzech lat, 74 procent Polaków obawiało się posiadania dzieci ze względu na trudne warunki materialne, a 61 procent obawiało się pogorszenia tych warunków, jeżeli zdecydują się na powiększenie rodziny. – To nie zmiany kulturowe powodowały, że w Polsce rodzi się mało dzieci. Rodzina należy do najważniejszych wartości Polaków – dodaje wojewoda opolski.

Co istotne, jeszcze przed wprowadzeniem rządowego Programu „Rodzina 500 plus” poziom ubóstwa skrajnego utrzymywał się na poziomie 6,5 procent, zaś w gospodarstwach domowych z dziećmi do 18 r.ż. współczynnik ten wynosił 9 procent. Dla porównania w 2016 r. stopa ubóstwa skrajnego zmalała do 4,9 procent, czyli o 1,6 procent mniej niż w 2015 r.! Już w pierwszym roku funkcjonowania programu, ubóstwo malało zarówno wśród rodzin zamieszkujących obszary wiejskie jak i miejskie.

Więcej pieniędzy na rodzinę – lepszy domowy budżet

Po dwóch latach funkcjonowania rządowego Programu, zmianie uległy również wydatki publiczne na wsparcie dla rodzin. Według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej udział wydatków na politykę rodzinną z budżetu państwa w roku 2014 i 2015, wynosiła – odpowiednio – 1,75 procent i 1,78 procent PKB. Jeżeli podliczyć sumę całkowitych wydatków z uwzględnieniem wydatków samorządów, w 2017 r. oscylowały one na poziomie 3,82 procent PKB. – Taki poziom wydatków plasuje Polskę w gronie państw-liderów jeśli chodzi o wsparcie rodzin (4 miejsce w UE, biorąc pod uwagę finansowe wsparcie rodzin w relacji do osiąganego przez nie przeciętnego wynagrodzenia). Trzy lata temu Polska znajdowała się poniżej średniej w tym zakresie –  mówi Adrian Czubak.

Z badania przeprowadzonego przez Konfederację Przedsiębiorstw Finansowych oraz Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH wynika, że spośród beneficjentów „500 plus” 51,2 procent przeznacza to świadczenie na podstawowe potrzeby, jak żywność oraz ubiór. Nieco ponad 45 procent deklarowało wydatki na kształcenie dzieci, zaś niemal 20 procent deklaruje przeznaczenie świadczenia na rodzinę w ogóle. Beneficjenci przyznali również, że rządowy program pomógł w zwiększeniu oszczędności (14 procent respondentów), zaś 5 procent przyznaje się do zakupu środków trwałych, jak np. wyposażenie AGD.

Violetta Porowska, wicewojewoda opolski komentuje również, że wszelkie zarzuty o marnotrawieniu pieniędzy z „500 plus” okazały się nieuzasadnione. – Zaledwie 0,5 procent świadczeń jest wypłacanych w formie rzeczowej lub opłacania usług.

Polacy są za utrzymaniem Programu

77 procent Polaków popiera funkcjonowanie Programu „Rodzina 500 plus”, ponad połowa ocenia dobrze nową politykę prorodzinną Rządu RP – tak wynika z najnowszych badań MRPiPS. Co ciekawe zmniejszył się odsetek osób zakładających, że Program ten w ogóle nie przyniesie oczekiwanych skutków i nie wpłynie na wzrost dzietności. A wzrost ten jest niezaprzeczalny, podobnie liczba urodzeń. Jeszcze w 2016 r. w kraju urodziło się 382 tysiące dzieci. To o niemal 13 tysięcy więcej niż w roku 2015. Według najnowszych danych GUS ze stycznia br., rok temu zostało zarejestrowanych 403 tysiące urodzeń żywych, a to o ponad 20 tysięcy więcej niż w 2016 r.

Przekładając te dane na grunt lokalny, liczba urodzeń w województwie opolskim wzrosła o 7,95 procent w stosunku do sytuacji sprzed dwóch lat i aż o 12 procent w porównaniu do 2015 r.

Bożena i Marek Raczek to jedna z opolskich rodzin, która korzysta z Programu. Podczas czwartkowej konferencji prasowej wojewody opolskiego, Pani Bożena (mama czworga dzieci) przyznaje, że choć opieka nad niesforną gromadką nie jest łatwa, to program wspomaga rodzinę na co dzień. – Nie trzeba się martwić o wydatki na dzieci. Mają one zapewnione swoje potrzeby właśnie z pieniędzy z tego programu. Nie możemy zatem narzekać. Wszędzie za granicą jak np. w Niemczech są pieniądze na rodzinę. Dlaczego my nie mielibyśmy ich mieć?  – pytała.  W województwie opolskim liczba rodzin, do których trafiło już łącznie niemal miliard złotych z tytułu ww. świadczenia, wynosi 50 tysięcy.

 

Obecny na konferencji prasowej poseł na Sejm RP Antoni Duda oraz senator RP Jerzy Czerwiński zaznaczali, że wszelkie zarzuty oponentów politycznych, dotyczące rzekomego zadłużania państwa poprzez wdrożenie Programu „Rodzina 500 plus” , okazały się niesłuszne. –Wbrew zapowiedziom najwybitniejszych fachowców z Platformy Obywatelskiej , katastrofa żadna się nie przydarzyła. Mało tego! Dług publiczny zmalał, wzrost gospodarczy cały czas postępuje – wyliczał poseł Duda. Senator Czerwiński wspominał, że jeszcze przed wprowadzeniem przez PiS programu wsparcia rodzin, wiele środowisk pytało skąd rządzący mają wziąć pieniądze na ten cel. – I wówczas odpowiadaliśmy, że z uszczelnienia systemu podatkowego, i wówczas padały kwoty nawet rzędu 40 miliardów złotych, wszyscy się tak „delikatnie” uśmiechali. Dziś możemy mówić, że system się nie zawalił, a nasze zapowiedzi okazały się sprawdzone – mówił.

Przypomnijmy, że zmiana w prowadzeniu polityki prorodzinnej w Polsce jest również widoczna poprzez przejęcie przez wojewodę zadań związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego. Wprowadzona zmiana w sposobie organizacji ma na celu zniwelowanie powstałych w latach poprzednich zaległości w rozpatrywaniu wniosków o świadczenia oraz wpłynąć na przyspieszenie wydawania decyzji obywatelom, oczekującym na załatwienie spraw. Dla przypomnienia wojewoda opolski przejął 13 tysięcy dotąd niezałatwionych przez marszałka województwa opolskiego spraw, z czego już w 1 kwartale br. służbom wojewody udało się rozstrzygnąć 4 128 decyzji.

 

 


Galeria


  • Polskie rodziny popierają Program Rodzina 500
  • Polskie rodziny popierają Program Rodzina 500
  • Polskie rodziny popierają Program Rodzina 500
  • Polskie rodziny popierają Program Rodzina 500
  • Polskie rodziny popierają Program Rodzina 500
  • Polskie rodziny popierają Program Rodzina 500
  • Polskie rodziny popierają Program Rodzina 500

autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 759
data aktualizacji: 2018-04-05 19:11:42
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2019 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone