do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Pomoc z budżetu państwa w zakresie strat w uprawach rolnychPROCEFURA SZACOWANIA SZKÓD W GOSPODARSTWACH ROLNYCH
 I DZIAŁACH SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U z 2015 r. poz.187 z późn.zm.), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może stosować dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Procedura szacowania szkód:

-        zgłoszenie w urzędzie gminy przez producenta rolnego wystąpienia szkody powstałej w gospodarstwie rolnym, która powstała w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (aby zgłosić swój wniosek o szacowanie szkód, rolnik musi posiadać gospodarstwo rolne o wielkości co najmniej  1ha (fizycznego lub przeliczeniowego), natomiast minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce, na której zostały uszkodzone uprawy, nie może być mniejsza niż 0,1 ha,

-        szacowanie przez powołaną Zarządzeniem Wojewody Opolskiego Komisję,
w oparciu o lustrację w terenie, zakresu i wysokości szkód oraz sporządzenie stosownego protokołu w ciągu 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia szkód. Protokół oszacowania szkód sporządza się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej MRRW.  Na terenie województwa opolskiego powołane są komisje na terenie wszystkich gmin, zatem szacowanie strat może rozpocząć się niezwłocznie po zaistnieniu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

-        przekazanie protokołów Wojewodzie w terminie 30 dni od oszacowania szkód,

-        potwierdzenie przez Wojewodę wystąpienia szkód na sporządzonych przez Komisję protokołach (jeżeli oszacowane przez Komisję Wojewody szkody wyniosły powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym),

-        przekazanie gminom zweryfikowanych przez Wojewodę protokołów,

-        przekazanie przez Gminę protokołów producentowi rolnemu,

-        wystąpienie przez producenta rolnego do Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa z wnioskiem o stosowną pomoc.

 
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 813
data aktualizacji: 2017-07-18 11:00:37
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2018 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone