do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2020r. Opolski Urząd Wojewódzki wznawia bezpośrednią obsługę klienta. Z uwagi na trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, wywołany zakażeniami wirusem SARS – CoV-2, wprowadza się następujące zasady obsługi i zachowania interesantów na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 1. Przed wejściem do gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i poddać się badaniu temperatury.
 2. Na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego obowiązuje bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa (obowiązek nie dotyczy osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa).
 3. W trakcie oczekiwania petenci zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m.
 4. Każdy, kto chce załatwić sprawę w Urzędzie, zobowiązany jest do ujawnienia swoich danych osobowych poprzez okazanie dokumentu tożsamości oraz wpisaniu do księgi ewidencji wejść do budynku.

Announcement

Dear Sir or Madam,
From May 25, 2020 Opole Voivodship Office is resuming direct customer service. Due to the ongoing epidemic in the territory of the Republic of Poland caused by SARS virus infection – CoV-2, the following principles of customer service and behavior are introduced in the building of the Opole Voivodship Office:
 1. Before entering the building of the Opole Voivodship Office, it is mandatory to disinfect your hands and undergo a temperature test.
 2. There is an absolute obligation to cover the mouth and nose on the premises of the Opole Voivodship Office (the obligation does not apply to persons who cannot cover their mouth and nose for health reasons).
 3. While waiting, petitioners are required to maintain a safe distance of at least 1.5 m between them.
 4. Everyone who wants to settle the matter in the Office is obliged to disclose their personal data by presenting an identity document and register in the book of records to enter the building.


Ponad 117 mln złotych na drogi lokalne w ramach Funduszu Dróg SamorządowychWojewoda Opolski Adrian Czubak uczestniczył w odprawie Wojewodów z Premierem RP Mateuszem Morawieckim w Warszawie, podczas której premier RP Mateusz Morawiecki wręczył wojewodom czeki na dofinansowanie inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Opolszczyzna otrzymała bon na 117 555 720,09 zł.

- Polska potrzebuje dobrych połączeń komunikacyjnych, przede wszystkim dróg powiatowych i gminnych – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z wojewodami, w którym uczestniczył także minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz sekretarz stanu w MSWiA Paweł Szefernaker.

FDS to wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego, które ma na celu m.in. podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych, zwiększenie efektywności instytucji publicznych poprzez rozwój bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej, a przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tylko w 2019 r. Rząd przeznaczy na ten cel około 6 miliardów złotych. To rekordowe wsparcie.

Dofinansowaniu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych podlegać będą zadania obejmujące:

 1. Budowę, przebudowę lub remont dróg powiatowych oraz budowę, przebudowę lub remont dróg gminnych
 2. Przebudowę dróg wewnętrznych, które po uzyskaniu właściwych parametrów technicznych będzie można zaliczyć do odpowiedniej kategorii dróg publicznych w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
 3. Budowę, przebudowę lub remont skrzyżowań z innymi drogami publicznymi
 4. Przebudowę lub remont mostu usytuowanego w ciągu drogi powiatowej lub gminnej

 

 


Galeria


 • Ponad 117 mln złotych na drogi lokalne w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 799
data aktualizacji: 2019-05-09 16:14:55
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone