do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Ponad 20 mln zł dotacji na drogi na Opolszczyźnie12 czerwca 2018 r. w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu odbyła się konferencja prasowa z udziałem wojewody opolskiego Adriana Czubaka, Katarzyny Czochary Poseł na Sejm RP, Antoniego Dudy Posła na Sejm RP oraz Małgorzaty Kałuży – Swobody Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości w OUW na temat Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

W trakcie konferencji Wojewoda Opolski ogłosił Listę podstawową wniosków zakwalifikowanych do dofinasowania środkami z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

Ogółem w ramach ogłoszonego naboru do 15 kwietnia 2018 r. powiaty i gminy złożyły 63 wnioski o dofinasowanie dotyczące budowy/przebudowy/remontu dróg lokalnych o łącznej długości 74 km. Ogólna wartość dofinasowania wszystkich wniosków wyniosła 90 093 287,04 zł

Na liście zadań podstawowych z terenu województwa opolskiego znalazło się 11 zadań (5 zadań powiatowych i 6 gminnych) na łączną kwotę dofinansowania 20 364 085,00 zł., a całkowita wartość zadań wynosi 29 422 603,52 zł.

W ramach zadań przewiduje się przebudowę lub remont ogółem 19,55 km dróg powiatowych i gminnych w tym 13,25 km dróg powiatowych i 6,3 km dróg gminnych.

Na liście zadań rezerwowych znalazło się 12 zadań (3 zadania powiatowe i 9 gminnych) na łączną kwotę dofinansowania 10 182 042,50 zł., a całkowita wartość zadań wynosi 14 148 884,30 zł.

W ramach zadań przewiduje się przebudowę lub remont ogółem 12,02 km dróg powiatowych i gminnych w tym  5,11 km dróg powiatowych i 6,91 km dróg gminnych.

Należy zauważyć, że przedmiotowe inwestycje są wyczekiwane przez społeczeństwo lokalne i stanowią dokończenie wcześniej zrealizowanych inwestycji, wpływają na podniesienie rozwoju i konkurencyjności regionu w zakresie dostępu do terenów inwestycyjnych, stref przemysłowych, natomiast sytuowane na  obszarze wiejskim, poprawią mieszkańcom dostępność komunikacyjną do lokalnych ośrodków gospodarczych, boisk sportowych, domów spotkań.

Program realizowany będzie w ramach celu szczegółowego II Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju – Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony.

Cele szczegółowe:

  • Rozwój infrastruktury drogowej o charakterze lokalnym w celu poprawy dostępności komunikacyjnej dla przedsiębiorców i społeczności lokalnej do ośrodków życia gospodarczego i społeczno-kulturowego oraz terenów inwestycyjnych.
  • Powiązanie lokalnych ośrodków gospodarczych z regionalnymi i krajowymi poprzez budowę lub modernizację dróg gminnych i powiatowych oraz węzłów łączących
    te drogi z drogami wyższego rzędu.
  • Poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych poprzez inwestycje w bezkolizyjne rozwiązania transportowe, skrzyżowania, sygnalizacje świetlne, ciągi piesze
    lub pieszo-rowerowe.

Beneficjenci Programu to - gminy, w tym miasta na prawach powiatu oraz powiaty

Budżet to 625 mln zł, w tym: środki budżetu państwa 500 mln zł, środki JST 125 mln zł

W tym dla województwa opolskiego: 20 364 085,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia z dotacji celowej budżetu państwa na jedno zadanie - do 5 mln zł.


Galeria


  • Ponad 20 mln zł dotacji na drogi na Opolszczyźnie
  • Ponad 20 mln zł dotacji na drogi na Opolszczyźnie
  • Ponad 20 mln zł dotacji na drogi na Opolszczyźnie


Pliki do pobrania
autor: Pierzga Radosław, ilość wyświetleń: 1425
data aktualizacji: 2018-06-13 13:18:46
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2019 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone