do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2020r. Opolski Urząd Wojewódzki wznawia bezpośrednią obsługę klienta. Z uwagi na trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, wywołany zakażeniami wirusem SARS – CoV-2, wprowadza się następujące zasady obsługi i zachowania interesantów na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 1. Przed wejściem do gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i poddać się badaniu temperatury.
 2. Na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego obowiązuje bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa (obowiązek nie dotyczy osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa).
 3. W trakcie oczekiwania petenci zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m.
 4. Każdy, kto chce załatwić sprawę w Urzędzie, zobowiązany jest do ujawnienia swoich danych osobowych poprzez okazanie dokumentu tożsamości oraz wpisaniu do księgi ewidencji wejść do budynku.

Announcement

Dear Sir or Madam,
From May 25, 2020 Opole Voivodship Office is resuming direct customer service. Due to the ongoing epidemic in the territory of the Republic of Poland caused by SARS virus infection – CoV-2, the following principles of customer service and behavior are introduced in the building of the Opole Voivodship Office:
 1. Before entering the building of the Opole Voivodship Office, it is mandatory to disinfect your hands and undergo a temperature test.
 2. There is an absolute obligation to cover the mouth and nose on the premises of the Opole Voivodship Office (the obligation does not apply to persons who cannot cover their mouth and nose for health reasons).
 3. While waiting, petitioners are required to maintain a safe distance of at least 1.5 m between them.
 4. Everyone who wants to settle the matter in the Office is obliged to disclose their personal data by presenting an identity document and register in the book of records to enter the building.


Program dopłat do czynszu "Mieszkanie plus"10 sierpnia br. została ogłoszona ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. poz. 1540), stanowiąca podstawę prawną realizacji programu dopłat do czynszu „Mieszkanie na Start”. Jest to instrument, wchodzący w zakres pakietu „Mieszkanie+”, który w sposób kompleksowy podchodzi do problemu braku dostępnych mieszkań dla osób o dochodach utrudniających samodzielne zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych. Łączy bowiem działania polegające na realizacji inwestycji mieszkaniowych z finansowym wspieraniem najemców w ponoszeniu wydatków na utrzymanie mieszkań w długiej perspektywie czasu.

 

Program „Mieszkanie na Start” to propozycja wpisująca się w pakiet rozwiązań promieszkaniowych dekowanych gminom. Samorządy zyskają nowy instrument realizacji lokalnej polityki mieszkaniowej, umożliwiający odciążenie zasobu komunalnego bez potrzeby angażowania środków finansowych gminy.

 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowychw pierwszych latach najmu mieszkania wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. W związku z koniecznością podjęcia działań przygotowujących do uruchomienia programu dopłat do czynszu wybrane przepisy zaczną jednak obowiązywać z upływem 14 dni od daty ogłoszenia. Przepisy te obejmują:

 • zawarcie umowy między gminą a inwestorem,
 • określanie przez radę gminy w drodze uchwały zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umów najmu oraz maksymalnej wysokości parametrów zdolności czynszowej obowiązującej na terenie danej gminy,
 • przeprowadzenie przez gminę naboru wniosków o zawarcie umów najmu,
 • wystąpienie przez gminę z wnioskiem o zawarcie umowy w sprawie stosowania dopłat i zawarcie tej umowy,
 • zawieranie umów najmu,
 • działania prowadzące do zawarcia umowy w sprawie stosowania dopłat  w przypadku mieszkań zasiedlonych przed dniem wejścia w życie ustawy.

 

 
autor: Twardowska - Świtlik Angelika, ilość wyświetleń: 1088
data aktualizacji: 2018-09-11 14:32:30
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone