do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2020r. Opolski Urząd Wojewódzki wznawia bezpośrednią obsługę klienta. Z uwagi na trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, wywołany zakażeniami wirusem SARS – CoV-2, wprowadza się następujące zasady obsługi i zachowania interesantów na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
  1. Przed wejściem do gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i poddać się badaniu temperatury.
  2. Na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego obowiązuje bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa (obowiązek nie dotyczy osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa).
  3. W trakcie oczekiwania petenci zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m.
  4. Każdy, kto chce załatwić sprawę w Urzędzie, zobowiązany jest do ujawnienia swoich danych osobowych poprzez okazanie dokumentu tożsamości oraz wpisaniu do księgi ewidencji wejść do budynku.

Announcement

Dear Sir or Madam,
From May 25, 2020 Opole Voivodship Office is resuming direct customer service. Due to the ongoing epidemic in the territory of the Republic of Poland caused by SARS virus infection – CoV-2, the following principles of customer service and behavior are introduced in the building of the Opole Voivodship Office:
  1. Before entering the building of the Opole Voivodship Office, it is mandatory to disinfect your hands and undergo a temperature test.
  2. There is an absolute obligation to cover the mouth and nose on the premises of the Opole Voivodship Office (the obligation does not apply to persons who cannot cover their mouth and nose for health reasons).
  3. While waiting, petitioners are required to maintain a safe distance of at least 1.5 m between them.
  4. Everyone who wants to settle the matter in the Office is obliged to disclose their personal data by presenting an identity document and register in the book of records to enter the building.


Raport z przeprowadzonych działań na rzecz skutków po wichurzeRaport z przeprowadzonych działań na rzecz usuwania skutków po wichurze w województwie opolskim – 6 października, godzina 8.00

W nawiązaniu do ostrzeżenia meteorologicznego z dnia 4.10.2017 r. , wydanego przez IMGW PIB, drugiego stopnia o silnym wietrze, Wojewoda Opolski podjął natychmiastowe działania, celem poinformowania społeczeństwa o potencjalnym zagrożeniu. Tego samego dnia Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego OUW poinformowało droga telefoniczną, mailową oraz SMS wszystkie powiaty w woj. opolski o wydanym przez IMGW PIB ostrzeżeniu, celem podjęcia działań prewencyjnych, zapobiegających ewentualnym skutkom. Ponadto, starostwa powiatowe zostały  zobligowane do poinformowania o ww. zagrożeniu służby kryzysowe opolskich gmin.

W wyniku silnego wiatru w nocy z 5 na 6 października na terenie województwa opolskiego odnotowano ogółem 598 zdarzenia, najwięcej w części północnej województwa tj. w szczególności w powiecie opolskim, kluczborskim oraz oleskim. Łącznie uszkodzonych jest 25 budynków. Najbardziej poszkodowane są trzy gospodarstwa domowe w gminie Nysa, Praszka oraz Olesno.

Trzy osoby zostały poszkodowane w wyniku nawałnicy, z czego dwie osoby to ratownicy OSP
w powiecie brzeskim. 

W usuwaniu skutków wichury udział wzięło 704 zastępów straży pożarnej oraz 3220 strażaków ( zarówno z państwowej straży pożarnej i ochotniczej straży pożarnej) . W wyniku zjawisk atmosferycznych zostały ponadto uszkodzone m.in.: uszkodzone linie energetyczne,  banery reklamowe, mała architektura budowlana, jak i samochody. W szczytowym okresie przedmiotowego zjawiska bez prądu pozostawało 32 tysiące 825 odbiorców (720 stacji SN).

Aktualnie na godzinę 8.00 drogi na Opolszczyźnie są przejezdne, jedyne utrudnienie na linii kolejowej Karłowice – Biskupice. Według stanu na godzinę 8.00 rano bez prądu pozostaje już jedynie 6 400 odbiorców (200 stacji SN). Wojewoda jest w stałym kontakcie z Polskimi Kolejami Państwowymi, które zapewnia, że obecnie nie stoi żaden pociąg oraz zarządem Tauron Polska Energia.

Ponadto, Wojewoda Opolski wystąpił do gmin o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do udzielenia natychmiastowej pomocy osobom poszkodowanym, a także o powołanie komisji gminnych celem oszacowania strat i wystąpienia do Wojewody Opolskiego o środki na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, po zaopiniowaniu raportów gminnych, Wojewoda zwróci się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
o uruchomienie rezerwy celowej na szybką likwidację szkód po wichurze.

Wojewoda pozostaje w kontakcie z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dziś po godzinie 8.00 odbyła się specjalna wideokonferencja Ministra Mariusza Błaszczaka z Wojewodami.

 

Aktualizacja raportu z przeprowadzonych działań na rzecz usuwania skutków po wichurze w województwie opolskim – 6 października, godzina 15.00

 

Z raportu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wynika, że zwiększyła się liczba odnotowanych zdarzeń z 598 do 721. Liczba ta nie jest jednak ostateczna, gdyż strażacy nadal otrzymują zgłoszenia, w szczególności od właścicieli domów, którzy byli nieobecni w miejscu zamieszkania w trakcie wystąpienia wichury.

Nie zwiększyła się liczba poszkodowanych osób w wyniku nawałnicy.

Ze względu na sprawnie przeprowadzoną akcję ratowniczą, aktualnie na miejscu pracuje już tylko 49 zastępów PSP oraz OSP.

Wszystkie drogi na Opolszczyźnie są przejezdne. Nadal trwa likwidacja utrudnień na linii kolejowej Karłowice – Biskupice. W miejscu tym o godzinie  15.41 przywrócono ruch po jednym torze. Dziś
w godzinach wieczornych ruch na tej trasie zostanie w pełni przywrócony. Służby Wojewody  pozostają w stałym kontakcie z Polskimi Kolejami Państwowymi.

Z raportu Tauron Polska Energia wynika, że zmniejszyła się liczba uszkodzonych stacji SN, a także zmalała liczba odbiorców, pozostających bez podłączenia do prądu. W chwili obecnej nieczynnych jest 50 stacji SN, 1740 odbiorców pozostaje bez prądu. Dostawca zapewnia, że likwidacja szkód potrwa do godziny 20.00.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego podjęło kontakt ze wszystkimi starostami w województwie. Starostowie zadeklarowali, że nie potrzebują dodatkowego wsparcia służb Wojewody w likwidacji skutków wichury.

Opolski Urząd Wojewódzki skontaktował się również z przedstawicielami gminnych ośrodków pomocy społecznej w gminach, w których odbywała się akcja usuwania skutków nawałnicy. Gminy nie poinformowały o ewentualnej potrzebie zwrócenia się z wnioskiem do Wojewody o uruchomienie rezerwy celowej ze środków budżetu państwa.

Sytuacja jest opanowana. Wojewoda opolski oraz Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego stale monitorują sytuację w regionie.

 


Galeria


  • Raport z przeprowadzonych działań na rzecz skutków po wichurze

autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 1085
data aktualizacji: 2017-10-06 17:05:51
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone