do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2020r. Opolski Urząd Wojewódzki wznawia bezpośrednią obsługę klienta. Z uwagi na trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, wywołany zakażeniami wirusem SARS – CoV-2, wprowadza się następujące zasady obsługi i zachowania interesantów na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 1. Przed wejściem do gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i poddać się badaniu temperatury.
 2. Na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego obowiązuje bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa (obowiązek nie dotyczy osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa).
 3. W trakcie oczekiwania petenci zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m.
 4. Każdy, kto chce załatwić sprawę w Urzędzie, zobowiązany jest do ujawnienia swoich danych osobowych poprzez okazanie dokumentu tożsamości oraz wpisaniu do księgi ewidencji wejść do budynku.

Announcement

Dear Sir or Madam,
From May 25, 2020 Opole Voivodship Office is resuming direct customer service. Due to the ongoing epidemic in the territory of the Republic of Poland caused by SARS virus infection – CoV-2, the following principles of customer service and behavior are introduced in the building of the Opole Voivodship Office:
 1. Before entering the building of the Opole Voivodship Office, it is mandatory to disinfect your hands and undergo a temperature test.
 2. There is an absolute obligation to cover the mouth and nose on the premises of the Opole Voivodship Office (the obligation does not apply to persons who cannot cover their mouth and nose for health reasons).
 3. While waiting, petitioners are required to maintain a safe distance of at least 1.5 m between them.
 4. Everyone who wants to settle the matter in the Office is obliged to disclose their personal data by presenting an identity document and register in the book of records to enter the building.


Reforma systemu ochrony zdrowie w Polsce - konferencja w PMWSZGoszczący w Opolu wiceminister zdrowia Sławomir Neumann przedstawił założenia reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce i omówił zmiany organizacyjne dotyczące m.in. opolskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Od 2014 roku województwa mają posiadać niezależne oddziały NFZ, a centrala Funduszu ma zostać zlikwidowana. W konferencji w opolskiej Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej uczestniczył wojewoda opolski Ryszard Wilczyński.

 

Wśród założeń reformy w jest stworzenie regionalnych map potrzeb medycznych, dzięki którym będzie można łatwiej ustalać liczbę i umiejscowienie szpitali, informacje o oddziałach oraz łóżkach. Wojewoda będzie wydawać opinie dotyczące inwestycji w lokalną służbę zdrowia, co ma zapewnić odpowiednie gospodarowanie środkami finansowymi. Do końca tego roku wszystkie propozycje zmian powinny trafić do Sejmu.

Podczas konferencji wiceminister zapewnił, że pacjenci nie muszą się obawiać żadnych opłat za leczenie oraz likwidacji którejkolwiek z bezpłatnych usług medycznych. Nie wykluczył natomiast powstania "drugiego koszyka", w którym znalazłyby się dodatkowe świadczenia - ale tylko wtedy, gdy na rynek wejdą dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne.


Galeria


 • Reforma systemu ochrony zdrowie w Polsce - konferencja w PMWSZ
 • Reforma systemu ochrony zdrowie w Polsce - konferencja w PMWSZ
 • Reforma systemu ochrony zdrowie w Polsce - konferencja w PMWSZ

autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 1898
data aktualizacji: 2013-06-10 07:27:35
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone