do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2020r. Opolski Urząd Wojewódzki wznawia bezpośrednią obsługę klienta. Z uwagi na trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, wywołany zakażeniami wirusem SARS – CoV-2, wprowadza się następujące zasady obsługi i zachowania interesantów na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 1. Przed wejściem do gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i poddać się badaniu temperatury.
 2. Na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego obowiązuje bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa (obowiązek nie dotyczy osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa).
 3. W trakcie oczekiwania petenci zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m.
 4. Każdy, kto chce załatwić sprawę w Urzędzie, zobowiązany jest do ujawnienia swoich danych osobowych poprzez okazanie dokumentu tożsamości oraz wpisaniu do księgi ewidencji wejść do budynku.

Announcement

Dear Sir or Madam,
From May 25, 2020 Opole Voivodship Office is resuming direct customer service. Due to the ongoing epidemic in the territory of the Republic of Poland caused by SARS virus infection – CoV-2, the following principles of customer service and behavior are introduced in the building of the Opole Voivodship Office:
 1. Before entering the building of the Opole Voivodship Office, it is mandatory to disinfect your hands and undergo a temperature test.
 2. There is an absolute obligation to cover the mouth and nose on the premises of the Opole Voivodship Office (the obligation does not apply to persons who cannot cover their mouth and nose for health reasons).
 3. While waiting, petitioners are required to maintain a safe distance of at least 1.5 m between them.
 4. Everyone who wants to settle the matter in the Office is obliged to disclose their personal data by presenting an identity document and register in the book of records to enter the building.


Rekord: niemal 100 milionów złotych dla opolskiego oddziału NFZMinister zdrowia w porozumieniu z ministrem finansów zatwierdził zmianę planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2019. Dzięki staraniom Violetty Porowskiej, wicewojewody opolskiego budżet opolskiego oddziału to już ponad 2 mld złotych, przeznaczone na leczenie mieszkańców regionu.

Bez wątpienia data 5 czerwca 2019 r. przejdzie do historii. Tego dnia minister zdrowia w porozumieniu z ministrem finansów, zatwierdził zmianę planu finansowego NFZ na bieżący rok o ponad 4 mld zł. Dla województwa opolskiego to ponad 99 mln złotych.

To efekt starań wicewojewody Violetty Porowskiej oraz dyrekcji opolskiego NFZ, zmierzających do zwiększenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej na terenie Opolszczyzny. - Nigdy wcześniej Opolski Oddział nie otrzymał w tak krótkim czasie tylu środków na świadczenia opieki zdrowotnej. W tym roku jest to druga zmiana planu finansowego. Budżet Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na rok 2019 to już ponad 2 mld zł, które przeznaczane są na leczenie mieszkańców województwa opolskiego – wyjaśnia wicewojewoda.

Dodatkowe środki  zostaną przeznaczone na poprawę dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w regionie,  na wzrost wartości zawartych umów oraz na ogłoszenie dodatkowych konkursów ofert  w celu  zabezpieczenia  pełnego dostępu do świadczeń mieszkańcom naszego województwa.

Ponadto, wicewojewoda Porowska podkreśla, że od 1 kwietnia br. badania takie jak tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny oraz zabieg usunięcia zaćmy są świadczeniami nielimitowanymi. - W województwie opolskim już widać efekt tych regulacji w ilości wykonanych świadczeń oraz drastycznie skróconym czasie oczekiwania na świadczenia. W chwili obecnej w woj. opolskim istnieją ośrodki w których można wykonać powyższe świadczenia bez kolejki – dodaje.

Robert Bryk, dyrektor OOWNFZ zauważa że dodatkowo celem zwiększenia dostępności dla wszystkich mieszkańców województwa jest ogłoszony dodatkowy konkurs na rezonans magnetyczny- 2 umowy oraz zabieg usunięcia zaćmy – 2 umowy.

Opolski oddział priorytetowo traktuje również zabiegi endoprotezoplastyki. W tym roku wykonano dodatkowa 320 endoprotez w kwocie około 4 mln zł.

Violetta Porowska zaznacza, że obecny Rząd mocno wspiera region Opolszczyzny. Dla przypomnienia, w roku bieżącym szpitale z naszego województwa, otrzymały dodatkowo ok. 15 mln zł. Natomiast od początku tego miesiąca, uległy zwiększeniu wyceny świadczeń i w opolskim oddziale tra proces podpisywania aneksów, zwiększających wartość umów na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej na np. psychiatrię (2 mln złotych); rehabilitację (2,5 mln złotych); leczenie szpitalne (11 mln złotych) czy stomatologię (około 700 tys. złotych).

-Wszystkie te działania ukierunkowane są na poprawę dostępności do świadczeń dla ubezpieczonych zgodnie z potrzebami


Galeria


 • Rekord niemal 100 milionów złotych dla opolskiego oddziału NFZ
 • Rekord niemal 100 milionów złotych dla opolskiego oddziału NFZ
 • Rekord niemal 100 milionów złotych dla opolskiego oddziału NFZ

autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 800
data aktualizacji: 2019-07-09 15:02:29
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone