do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Od 20 stycznia 2020 r. w Oddziale Paszportów będzie funkcjonował System Kolejkowy - zobacz więcej

Rekordowe wsparcie na lokalne drogiNiemal 48 milionów złotych – tyle wynosi kwota przeznaczona na dofinansowanie w ramach naboru wniosków do Funduszu Dróg Samorządowych.

13 marca 2019 roku został ogłoszony nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota przeznaczona na dofinansowanie w ramach naboru wynosi dokładnie 47 838 688,31 zł., z czego na zadania  gminne 33 487 081,82 zł., a na powiatowe 14 351 606,49 zł.

Budżet całego Funduszu Dróg Samorządowych na zadania realizowane przez samorządy 36 mld zł.

- Limit środków ustalony na 2019 rok dla Opolszczyzny to nieco ponad 94 mln złotych, w tym dla zadań wieloletnich, których realizacja może się rozpocząć w tym roku ponad 23 mln złotych – informuje wojewoda opolski Adrian Czubak.

Wojewoda Opolski ogłasza nabór wniosków na 2019 rok w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w regionie. Wnioski o dofinansowanie można składać do 12 kwietnia w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim.

Fundusz Dróg Samorządowych – w szczegółach

Dofinansowaniu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych podlegają zadania obejmujące:

 1. Budowę, przebudowę lub remont dróg powiatowych oraz budowę, przebudowę lub remont dróg gminnych
 2. Przebudowę dróg wewnętrznych, które po uzyskaniu właściwych parametrów technicznych będzie można zaliczyć do odpowiedniej kategorii dróg publicznych w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
 3. Budowę, przebudowę lub remont skrzyżowań z innymi drogami publicznymi
 4. Przebudowę lub remont mostu usytuowanego w ciągu drogi powiatowej lub gminnej

Dofinansowaniem nie są objęte:

 1. Koszty nabywania nieruchomości pod pasy drogowe
 2. Zadania na drogach publicznych zarządzanych przez Prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą Wojewody lub sejmiku województwa.

W ramach Funduszu możliwe jest dofinansowanie inwestycji już zrealizowanych, z zastrzeżeniem iż finansowanie obejmie wyłącznie roboty rozpoczęte w 2019 roku.

Nie ustala się limitu wniosków o dofinansowanie, jakie może złożyć jednostka samorządu terytorialnego w procedurze naboru, z zastrzeżeniem, ze wysokość udzielonego dofinansowania dla jst nie może przekroczyć kwoty 30 mln zł w danym naborze.

Wniosek o dofinansowanie zadania powiatowego albo gminnego składa ustawowy zarządca drogi powiatowej albo gminnej.

Wniosek spełnia wymogi formalne, gdy:

 1. Wnioskodawca zastosował się do wzoru Wniosku o dofinansowanie zadania, zamieszczonego na stronie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, stanowiącego załącznik do ogłoszenia
 2. Wnioskodawca zastosował się do zapisów i wytycznych zwartych w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, stanowiącej załącznik do ogłoszenia
 3. Zawiera wszystkie wymagane dane i załączniki wymienione we Wniosku o dofinansowanie zadania

 

Wysokość dofinansowania może wynosić:

 • do 80% wartości zadania – dla zadań powiatowych  i gminnych;
 • do wysokości 30 mln zł – dla zadań powiatowych i gminnych;
 • 80% - dla zadań mostowych.

Dofinansowanie ze środków FDS na zadania powiatowe i gminne jest uzależnione między innymi od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny jst, tym większa wartość dofinansowania  – maksymalnie 80%.

Zadania zgłoszone przez samorządy w ramach naboru przeprowadzonego w terminie od 1 do 15 września 2018 r., które zostały zamieszczone na wstępnej liście rankingowej Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 będą pierwszymi zadaniami realizowanymi z Funduszu Dróg Samorządowych.

Limit środków dla województwa opolskiego na 2019 r. w ramach FDS wynosi  94 322 074,31 zł. z czego kwota 46 483 386,00 zł. dotyczy dofinansowania zadań zgłoszonych w naborze w ramach PRGiPID  na lata 2016-2019.

Wstępnie zostało zakwalifikowanych 37 zadań w tym 25 gminnych i 12 powiatowych.

Łączna kwota dofinansowania wynosi 46 483 386,00 zł. w tym dla gmin 26 604 447,00 zł., natomiast dla powiatów 19 878 939,00 zł.

21 marca br. w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu odbędzie się spotkanie dla beneficjentów, podczas którego będzie można uzyskać więcej informacji.

 

 

 


Galeria


 • Rekordowe wsparcie na lokalne drogi
 • Rekordowe wsparcie na lokalne drogi
 • Rekordowe wsparcie na lokalne drogi

autor: Pierzga Radosław, ilość wyświetleń: 818
data aktualizacji: 2019-03-15 09:11:35
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone