do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Resortowy Program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło „Resortowy Program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej" na rok 2013. Założeniem programu jest dofinansowanie działań wpierających rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka.

Na realizację tego zadania Ministerstwo przeznaczyło w tym roku kwotę 7 799 045 zł. Środki mogą zostać wykorzystane przede wszystkim na szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego. Zaplanowano również środki na pokrycie wynagrodzeń dla powstałych w 2013 r. zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka.

Program adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego, których obowiązkiem jest organizacja i rozwój rodzinnej pieczy zastępczej, co oznacza m.in. pozyskiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka, finansowanie świadczeń dla rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka, organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz już funkcjonujących form rodzinnej pieczy zastępczej, a także finansowanie świadczeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Ofertę należy nadesłać listem poleconym do Właściwego Urzędu Wojewódzkiego, z dopiskiem na kopercie „Oferta na Resortowy Program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013", do 3 października 2013 r.

Więcej informacji tutaj.


Galeria


  • Resortowy Program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013

autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 1612
data aktualizacji: 2013-09-25 08:06:56
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2019 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone