do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony


Rusza kolejna edycja Funduszu Inicjatyw ObywatelskichPrawie 60 milionów zł otrzymają organizacje pozarządowe w ramach kolejnej edycji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2018 r. Ruszający konkurs ofert to szansa na rozwój społeczności lokalnych i oddolnych inicjatyw społecznych. Wysokość dotacji wynosi od 20 tys. do miliona zł, w zależności od Priorytetu.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) to rządowy program dotacyjny dla organizacji non-profit. Jego celem jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Do udziału w Programie zaproszone są podmioty takie jak: organizacje pozarządowe, parafie i domy zakonne prowadzące działalność pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe działające na zasadach non profit.

WAŻNE!
Żeby złożyć wniosek o dotację FIO organizacja nie musi posiadać statusu organizacji pożytku publicznego (opp).

Nowe kryteria strategiczne
W ramach FIO 2018 dodatkowo promowane będą organizacje o niskim rocznym przychodzie, organizacje mające siedziby w małych i średnich miejscowościach (do 25 tys. i 25 tys. – 50 tys. mieszkańców) oraz organizacje, które nie otrzymały dotychczas dotacji w ramach Programu FIO 2014-2020. – Wsparcie małych organizacji, które z wielką pasją budują społeczeństwo obywatelskie mimo ograniczonych zasobów, to dla nas priorytet – mówi Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności, organizatora konkursu. – Dlatego właśnie zmodyfikowaliśmy dotychczasowe kryteria i po raz pierwszy wprowadziliśmy premie punktowe dla niewielkich podmiotów, które działają w małych i średnich miejscowościach.

Na ocenę wniosków wpływ będzie miał także zakres merytoryczny projektu. Premiowane będą projekty, których główny cel dotyczy bezpośrednio rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, czyli: partycypacji publicznej, kontroli obywatelskiej, rozwoju wolontariatu, rozwoju think-tanków obywatelskich, edukacji obywatelskiej, w tym edukacji historycznej i uniwersytetów ludowych, oraz rozwoju instytucjonalnego organizacji, obejmującego m.in. tworzenie porozumień, organizacji parasolowych, federacji itp. Dodatkowe punkty będą mogły również otrzymać inicjatywy dotyczące obchodów 100-lecia niepodległości Polski.

Wsparcie rozwoju organizacji
Tegoroczna edycja Programu FIO wprowadza po raz pierwszy możliwość przeznaczenia części dotacji na rozwój instytucjonalny własnej organizacji. Ze środków FIO – poza kosztami bezpośrednio związanymi z realizacją zadania – do 20% wysokości dotacji będzie można przeznaczyć na takie działania jak np.:

 podnoszenie kompetencji zespołu, pozyskiwanie wolontariuszy, budowanie bazy członkowskiej;
 działania zmierzające do zapewnienia organizacji stabilności, większego zróżnicowania źródeł finansowania działalności;
 uczestniczenie w konsultacjach, ciałach dialogu, koalicjach;
 zakup sprzętu, wykonanie drobnych remontów lub prac adaptacyjnych nakierowanych na poprawę standardu realizacji misji.

Obszary projektów
Zakres działań możliwych do zrealizowania w ramach FIO obejmuje wszystkie obszary pożytku  ublicznego. Organizacje mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z czterech

Priorytetów:
1. Małe inicjatywy;
2. Aktywne społeczeństwo;
3. Aktywni obywatele;
4. Silne organizacje pozarządowe.

Wysokość dotacji wynosi 20 – 400 tys. zł w priorytetach 2 – 4 oraz 20 tys. zł – 1 mln zł w priorytecie 1. Czas realizacji dotowanych projektów obejmuje okres od 1 maja 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. Maksymalna kwota na jeden rok to 200 tys. zł (priorytety 2 – 4) i 500 tys. zł (priorytet 1).

Oferty w ramach konkursu można składać do 29 marca br. poprzez Generator FIO na stronie: www.fio.niw.gov.pl. Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona w maju br.

Wysokość środków na realizację FIO
Wysokość środków w 2018 r. wynosi 60 mln zł, w tym 57,6 mln zł przeznaczono na dotacje, zaś 2,4 mln zł na obsługę techniczną Programu.

Spotkanie informacyjne w Opolu odbędzie się 16 marca br. Przeczytaj szczegóły i zgłoś się.

Infolinia programu:
Szczegółowe informacje na temat FIO będzie można uzyskać do 29 marca br. pod numerem telefonu 785-682-200, od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00 – 15:00 lub na stronie internetowej fio.niw.gov.pl.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego to agencja wykonawcza powołana do wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, działalności pożytku publicznego i wolontariatu, poprzez wzmacnianie aktywności obywateli na rzecz ważnych społecznie celów. Instytut zarządza programami wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz gromadzi i analizuje dane
ze wszystkich obszarów współpracy administracji państwowej z sektorem obywatelskim.


Galeria


  • Rusza kolejna edycja Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

autor: Żukowski Marcin, ilość wyświetleń: 399
data aktualizacji: 2018-03-07 12:43:11Opolski Urząd Wojewódzki - dane kontaktowe

telefony
Inicjatywa Obywatel 22 250 01 31
Biuro Obsługi Klienta (77) 452 41 25
Oddział Paszportów (77) 441 15 40
Fax (77) 452 47 05
godziny pracy
Główny Gmach pn - pt 7.30 - 15.30
Kancelaria Ogólna pn - pt 7.00 – 15.30, pok. 57
Oddział Paszportów pn 7.45 - 16.30, wt - pt 7.45 - 15.00
Kasa Urzędu pn - pt 9.00 - 14.00

media społecznościowe:
informacje na bieżąco (newsletter):


Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2016 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone