do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Ruszył Senior+Ruszył Senior+

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 20 lutego 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert  - PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” na lata 2015-2020, edycja w 2017 r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w tym roku na jego realizację 30 mln zł.

Dla kogo Senior+

Program adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. W Dziennym Domu oraz klubie „Senior+” będzie można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znajdą się w nich pomieszczenia m.in. do wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu. W Domu Senior+ zapewniony będzie także ciepły posiłek.

Jakie wsparcie dla samorządów

W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na: jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówki oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.

W pierwszym przypadku będzie to 300 tys. zł dla Dziennego Domu „Senior +” oraz 150 tys. zł dla Klubu „Senior +”. Już istniejące Dzienne Domy „Senior+” mogą dostać do 300 zł, zaś  Kluby „Senior+” do 200 zł na utrzymanie jednego miejsca.

Na przebudowę lub remont pomieszczeń lub budynku przewidziano nie więcej niż  250 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 125 tys. zł w przypadku Klubu „Senior +”. Natomiast jednorazowa kwota dotacji przeznaczona na wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” nie może być wyższa niż 80 tys. zł, a w przypadku Klubu „Senior +” wyższa niż 25 tys. zł.

Wymagany finansowy wkład własny wynosi 20% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 1 oraz minimum 60% wartości dla zadań realizowanych w ramach modułu 2.

Zgłaszanie ofert – termin i wyjaśnienia

Ofertę w formie papierowej należy przesłać listem poleconym do Urzędu Wojewódzkiego, właściwego ze względu na położenie gminy lub powiatu, na terenie której prowadzona jest lub będzie placówka „Senior+” lub złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Wojewódzkim w terminie do 13 marca 2017 r.

Przed upływem terminu składania ofert, Departament Polityki Senioralnej w Ministerstwie Pracy, Polityki Społecznej i Zdrowia udziela stosownych wyjaśnień dotyczących Programu w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9:00 – 12:00, pod nr tel.: (022) 661 18 80.

Szczegółowe informacje o zasadach Programu i warunkach konkursu, z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów, można uzyskać w tut. urzędzie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 12:00 pod numerami telefonów: (077) 45 24 288 lub 308.

Informacja - MODUŁ I

Składając ofertę do modułu 1 należy dodatkowo załączyć kalkulację kosztów wg określonego wzoru.

 

UWAGA!    Poniżej zamieszczono wzory oświadczeń o przyjęciu dotacji oraz wzory umów na realizację zadań w ramach Programu Senior+, edycja 2017 (odrębne dla Modułu I i Modułu II).

 


Galeria


  • Ruszył Senior

autor: Schulz Daniela, ilość wyświetleń: 4189
data aktualizacji: 2017-04-28 13:59:21
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone