do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2020r. Opolski Urząd Wojewódzki wznawia bezpośrednią obsługę klienta. Z uwagi na trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, wywołany zakażeniami wirusem SARS – CoV-2, wprowadza się następujące zasady obsługi i zachowania interesantów na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 1. Przed wejściem do gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i poddać się badaniu temperatury.
 2. Na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego obowiązuje bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa (obowiązek nie dotyczy osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa).
 3. W trakcie oczekiwania petenci zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m.
 4. Każdy, kto chce załatwić sprawę w Urzędzie, zobowiązany jest do ujawnienia swoich danych osobowych poprzez okazanie dokumentu tożsamości oraz wpisaniu do księgi ewidencji wejść do budynku.

Announcement

Dear Sir or Madam,
From May 25, 2020 Opole Voivodship Office is resuming direct customer service. Due to the ongoing epidemic in the territory of the Republic of Poland caused by SARS virus infection – CoV-2, the following principles of customer service and behavior are introduced in the building of the Opole Voivodship Office:
 1. Before entering the building of the Opole Voivodship Office, it is mandatory to disinfect your hands and undergo a temperature test.
 2. There is an absolute obligation to cover the mouth and nose on the premises of the Opole Voivodship Office (the obligation does not apply to persons who cannot cover their mouth and nose for health reasons).
 3. While waiting, petitioners are required to maintain a safe distance of at least 1.5 m between them.
 4. Everyone who wants to settle the matter in the Office is obliged to disclose their personal data by presenting an identity document and register in the book of records to enter the building.


Rząd wsparł wszystkie wnioskujące samorządy z regionuNiemal 20 milionów złotych trafi na Opolszczyznę na realizację dwóch rządowych programów: Maluch Plus oraz Senior Plus. 6 marca Stanisław Szwed, wiceminister rodziny pracy i polityki społecznej wręczył samorządom promesy na realizację obu programów w 2019 r.

Po równo siedem i kolejne siedem gmin z województwa opolskiego otrzymało w tym roku dofinansowanie na realizację programów Maluch+ oraz Senior+. Promesy na utworzenie 985 nowych miejsc opieki dla maluchów oraz siedem nowych placówek dla osób starszych, w minioną środę w OUW wręczył beneficjentom Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach Maluch+ dofinansowanych zostanie 2 716 już funkcjonujących miejsc opieki, w tym 41 miejsca dla dzieci niepełnosprawnościami oraz o specjalnych potrzebach. O wsparcie z programu Maluch+ 2019 mogły ubiegać się gminy, samorządy województwa, powiaty oraz podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego. Środki przeznaczone na powstanie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 otrzymały wszystkie projekty zgłoszone do konkursu.

 

Prawie tysiąc nowych miejsc dla najmłodszych

 

W województwie opolskim podmioty gminne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego w 29 placówkach opieki dla najmłodszych utworzą 985 nowych miejsc.

 

Samorządy otrzymają ponad 10,6 mln zł wsparcia na utworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki dla najmłodszych w 14 gminach:

- w module 1 a

 • Walce - 630 tys. zł na utworzenie 21 miejsc opieki dla najmłodszych
 • Dąbrowa - 900 tys. zł na utworzenie 30 miejsc opieki dla najmłodszych
 • Kietrz - 552 tys. zł na utworzenie 31 miejsc opieki dla najmłodszych
 • Cisek - 450 tys. zł na utworzenie 15 miejsc opieki dla najmłodszych
 • Prószków -  960 tys. zł na utworzenie 32 miejsc opieki dla najmłodszych
 • Gorzów Śląski 720 tys. zł na utworzenie 24 miejsc opieki dla najmłodszych
 • Praszka - 1,5 mln. zł na utworzenie 50 miejsc opieki dla najmłodszych

- moduł 1 b

 • Głubczyce, prawie 1,2 mln zł na utworzenie 65 miejsc opieki dla najmłodszych
 • Strzelce Opolskie - 32 tys. zł na utworzenie 16 miejsc opieki dla najmłodszych oraz 12,8 tys. zł na ich funkcjonowanie
 • Olesno - 660 tys. zł na utworzenie 30 miejsc opieki dla najmłodszych oraz 12 tys. zł na ich funkcjonowanie
 • Brzeg - 66,05 tys. zł na utworzenie 14 miejsc opieki dla najmłodszych oraz 4,2 tys. zł na ich funkcjonowanie
 • Kędzierzyn-Koźle – 532,1 tys. zł na utworzenie 50 miejsc opieki dla najmłodszych
 • Nysa – 2,2 mln. zł na utworzenie 100 miejsc opieki dla najmłodszych
 • Korfantów – 198 tys. zł na utworzenie 9 miejsc opieki dla najmłodszych oraz 2,7 tys. zł na ich funkcjonowanie

 

W sumie to 487 nowo tworzonych samorządowych miejsc dla maluchów w województwie opolskim. Podmioty niepubliczne, dzięki wsparciu w kwocie 3,16 mln zł, utworzą 498 miejsc dla najmłodszych i zapewnią ich funkcjonowanie w 10 gminach.

 

– Na przykładzie Malucha+, jeszcze w roku 2018 i 2017 przeznaczaliśmy na jego realizację 150 mln złotych w latach poprzednich, już w roku 2018 i w roku bieżącym, przeznaczamy kwotę 450 mln złotych. Program ten kierujemy zarówno do samorządów, jak i według nowej decyzji, do podmiotów prywatnych. Umożliwiliśmy łatwiejsze tworzenie żłobków czy klubów dziecięcych. Te programy to odpowiedź na potrzeby społeczeństwa. Byliśmy na szarym końcu, jeśli chodzi o kwestie związane z opieką nad dziećmi do lat trzech. Wskaźnik użłobkowienia był na poziomie 12 procent, teraz szacujemy że będzie on na poziomie 25 – zauważa wiceminister Szwed.

Blisko milion dla polskich seniorów

Głuchołazy, Nysa, Biała, Skoroszyce, Otmuchów, Lewin Brzeski i Dąbrowa – to gminy, które otrzymały dofinansowanie na utworzenie 7 nowych placówek dla osób starszych, jak np. Domy Seniora oraz Kluby Senior +. – Na Opolszczyźnie dzięki temu przybędzie 210 nowych miejsc dla seniorów – dodaje wicewojewoda opolski Violetta Porowska. Dofinansowanie otrzyma 13 już istniejących placówek, zapewniających 287 miejsc. To prawie 508,7 tys. zł wsparcia.

- Liczba zainteresowania możliwością pozyskania z budżetu państwa dofinansowania na realizację programu jest coraz większa. Rok 2019 rozpoczynamy bardzo dobrymi informacjami. Od 2016 r. na Opolszczyźnie mamy 21 placówki dla seniorów. Dla porównania w 2015 roku istniała zaledwie 1 placówka zapewniająca 15 miejsc – komentuje wojewoda opolski Adrian Czubak.

Miliony dla seniorów w całej Polsce

Do dofinansowania w tegorocznej edycji programu rekomendowano w całym kraju 664 oferty.

 • 243 oferty dotyczą uruchomienia nowych domów i klubów dla seniorów, w których znaleźć ma się 5,6 tys. miejsc. Samorządy w tym przypadku wnioskują
  o dofinansowanie rzędu blisko 38,1 mln złotych
 • 421 ofert to wnioski o dofinansowanie bieżącej działalności istniejących już placówek, które dysponują 11 tys. miejsc. W tym przypadku dotacja ma wynieść ok. 24,5 mln złotych.

W sumie – w obu modułach programu – łączna kwota dofinansowania wynosi 62,6 mln złotych.

Mama 4Plus - spore zainteresowanie na Opolszczyźnie 

Podczas wizyty wiceministra resortu rodziny pracy i polityki społecznej w Opolu, Anotni Malak, dyrektor opolskiego oddziału ZUS podsumował pierwsze dni funkcjonowania nowego rządowego programu Mama4 plus. Dyrektor ZUS podkreślił, iż od 1 marca wpłynęło już 456 wniosków oto świadczenie. - ZUS jest operatorem, wykonawcą tej ustawy. Nalezy jednak pamiętać, że świadczenie to finansowane jest z budżetu państwa a nie z ZUS - komentuje dyrektor Malaka. 


Galeria


 • Rząd wsparł wszystkie wnioskujące samorządy z regionu
 • Rząd wsparł wszystkie wnioskujące samorządy z regionu
 • Rząd wsparł wszystkie wnioskujące samorządy z regionu
 • Rząd wsparł wszystkie wnioskujące samorządy z regionu
 • Rząd wsparł wszystkie wnioskujące samorządy z regionu
 • Rząd wsparł wszystkie wnioskujące samorządy z regionu
 • Rząd wsparł wszystkie wnioskujące samorządy z regionu
 • Rząd wsparł wszystkie wnioskujące samorządy z regionu
 • Rząd wsparł wszystkie wnioskujące samorządy z regionu
 • Rząd wsparł wszystkie wnioskujące samorządy z regionu
 • Rząd wsparł wszystkie wnioskujące samorządy z regionu
 • Rząd wsparł wszystkie wnioskujące samorządy z regionu
 • Rząd wsparł wszystkie wnioskujące samorządy z regionu
 • Rząd wsparł wszystkie wnioskujące samorządy z regionu
 • Rząd wsparł wszystkie wnioskujące samorządy z regionu
 • Rząd wsparł wszystkie wnioskujące samorządy z regionu
 • Rząd wsparł wszystkie wnioskujące samorządy z regionu
 • Rząd wsparł wszystkie wnioskujące samorządy z regionu
 • Rząd wsparł wszystkie wnioskujące samorządy z regionu
 • Rząd wsparł wszystkie wnioskujące samorządy z regionu
 • Rząd wsparł wszystkie wnioskujące samorządy z regionu
 • Rząd wsparł wszystkie wnioskujące samorządy z regionu
 • Rząd wsparł wszystkie wnioskujące samorządy z regionu
 • Rząd wsparł wszystkie wnioskujące samorządy z regionu
 • Rząd wsparł wszystkie wnioskujące samorządy z regionu
 • Rząd wsparł wszystkie wnioskujące samorządy z regionu
 • Rząd wsparł wszystkie wnioskujące samorządy z regionu

autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 802
data aktualizacji: 2019-03-06 15:02:40
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone