do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Senior+ 2019 – nabór ofertOd 26 listopada można składać oferty w otwartym konkursie nowej edycji wieloletniego programu „Senior+”, w ramach którego samorządy mogą ubiegać się o dotacje na utworzenie lub wsparcie Dziennych Domów i Klubów dla seniorów. Celem programu, który potrwa do 2020 roku, jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych.

Dokumenty można składać do 4 stycznia 2019 r., do godziny 16. Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert, dostępnym na stronie www.senior.gov.pl. Podpisaną papierową wersję oferty – wraz z wymaganymi załącznikami – należy przesłać do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Oferty w postaci elektronicznej przesyła się za pośrednictwem platformy ePUAP w terminie wyznaczonym do złożenia ofert w postaci papierowej. Oferta może być opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta złożona w postaci elektronicznej jest równoważna ofercie złożonej w postaci papierowej.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 28 lutego 2019 roku.

W nowej edycji programu dofinansowane będą jedynie projekty „jednoroczne”,
tj. realizowane i zakończone wyłącznie w 2019 roku.

Dzienne Domy i Kluby „Senior +”

O dofinansowanie ubiegać mogą się gminy, powiaty i samorządy województw. Dotacja może być przeznaczona na utworzenie lub wyposażenie Dziennych Domów i Klubów „Senior +”.

  • W pierwszym przypadku dofinansowanie może wynieść maksymalnie 300 tys. zł.
  • Na utworzenie klubów dla seniorów można otrzymać do 150 tys. zł dotacji.

W ten sposób sfinansowane może być nawet 80 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

Dofinansowana z budżetu państwa może być również bieżąca działalność istniejących już placówek. W tym przypadku dotacja nie może stanowić więcej niż 40 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

Na utrzymanie jednego miejsca w placówce można uzyskać dofinansowanie w wysokości nie wyższej niż:

  • 300 zł miesięcznie w Dziennym Domu „Senior +”,
  • 200 zł miesięcznie w Klubie „Senior +”.

Co ważne, w ramach tego modułu samorządy nie mogą wnioskować o zapewnienie funkcjonowania placówek, które mają zostać dopiero uruchomione w ramach nowej edycji programu.

O programie

Wieloletni program „Senior+” skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego. Jego celem jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W ramach programu rozbudowywana jest sieć Dziennych Domów oraz Klubów „Senior +”.

Placówki tego typu to miejsca, w których osoby starsze nie tylko mogą spędzać czas korzystając z oferty kulturalnej czy zajęć sportowych, ale również mają zapewnione posiłki oraz opiekę i pomoc w czynnościach dnia codziennego. Kluby „Senior+” działają
w uproszczonej formule, żeby z programu mogły skorzystać również mniejsze gminy.

W 2018 roku na realizację programu rząd przeznaczył rekordową kwotę 80 mln złotych. Taką samą kwotę zapisano w projekcie budżetu na 2019 rok. Tylko w tym roku powstanie ok. 300 nowych placówek. Na koniec ubiegłego roku funkcjonowało 240 Dziennych Domów
i Klubów „Senior +”, które oferowały seniorom ponad 6,2 tys. miejsc.

Zachęcamy jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa opolskiego do składania ofert do tut. urzędu.

Szczegółowe informacje o programie i konkursie na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej pod adresem www.mpips.gov.pl.


Galeria


  • Senior 2019 – nabór ofert

autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 389
data aktualizacji: 2018-11-27 08:17:23
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2019 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone