do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Senior+ 2020Od 25 listopada 2019 r. można składać oferty w otwartym konkursie nowej edycji wieloletniego programu „Senior+”, w ramach którego samorządy mogą ubiegać się o dotację na utworzenie lub wsparcie Dziennych Domów i Klubów dla seniorów. Celem programu, który potrwa do 2020 roku, jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych.

Dokumenty można składać do 7 stycznia 2020 r., do godziny 16Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert, dostępnym na stronie internetowej  https://seniorplus2020.mpips.gov.pl/.

Złożoną w generatorze ofertę, która otrzymała unikalny numer, należy wydrukować z generatora ofert, podpisać i wraz z wymaganymi załącznikami – przesłać w wersji papierowej do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Oferta może być opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta złożona w postaci elektronicznej jest równoważna ofercie złożonej w postaci papierowej.

Uwaga:

  1. termin wysyłki ofert w formie papierowej upływa 7 stycznia 2020 r. o godz. 24.00 (data stempla pocztowego),
  2. termin wysyłki ofert przez ePUAP upływa 7 stycznia 2020 r. ( w godzinach pracy urzędów).

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 28 lutego 2020 roku.

W nowej edycji programu dofinansowane będą jedynie projekty „jednoroczne”, tj. realizowane i zakończone wyłącznie w 2020 roku.

Dzienne Domy i Kluby „Senior +”

O dofinansowanie ubiegać mogą się gminy, powiaty i samorządy województw. Dotacja może być przeznaczona na utworzenie lub wyposażenie Dziennych Domów i Klubów „Senior +”.

  • W pierwszym przypadku dofinansowanie może wynieść maksymalnie 300 tys. zł.
  • Na utworzenie klubów dla seniorów można otrzymać do 150 tys. zł dotacji.

W ten sposób sfinansowane może być nawet 80 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

Dofinansowana z budżetu państwa może być również bieżąca działalność istniejących już placówek. W tym przypadku dotacja nie może stanowić więcej niż 40 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

Na utrzymanie jednego miejsca w placówce można uzyskać dofinansowanie w wysokości nie wyższej niż:

  • 300 zł miesięcznie w Dziennym Domu „Senior +”,
  • 200 zł miesięcznie w Klubie „Senior +”.

W ramach tego modułu samorządy nie mogą wnioskować o zapewnienie funkcjonowania placówek, które mają zostać dopiero uruchomione w ramach nowej edycji programu.

O programie

Wieloletni program „Senior+” skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego. Jego celem jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W ramach programu rozbudowywana jest sieć Dziennych Domów oraz Klubów „Senior +”.

Placówki tego typu to miejsca, w których osoby starsze nie tylko mogą spędzać czas korzystając z oferty kulturalnej czy zajęć sportowych, ale również mają zapewnione posiłki oraz opiekę i pomoc w czynnościach dnia codziennego. Kluby „Senior+” działają
w uproszczonej formule, żeby z programu mogły skorzystać również mniejsze gminy.

Zachęcamy jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa opolskiego do składania ofert do tut. urzędu.

Szczegółowe informacje o programie i konkursie dostępne są również na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem www.mrpips.gov.pl.

Dodatkowe informacje o zasadach Programu i warunkach konkursu, z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów, można uzyskać w tut. urzędzie od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 13:00 pod numerami telefonu (077) 45 24 383, (077) 45 24  288. (077) 45 24 528.

 

WYKAZ  OFERT  ODRZUCONYCH  ZE  WZGLĘDÓW  FORMALNYCH:

  1. Gmina Strzelce Opolskie – odrzucona oferta do modułu II w ramach naboru (Gmina nie przedłożyła uchwały rady gminy o utworzeniu klubu Senior+).

Pliki do pobrania
autor: Pieczarka Urszula, ilość wyświetleń: 505
data aktualizacji: 2020-01-28 11:15:47
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone