do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2020r. Opolski Urząd Wojewódzki wznawia bezpośrednią obsługę klienta. Z uwagi na trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, wywołany zakażeniami wirusem SARS – CoV-2, wprowadza się następujące zasady obsługi i zachowania interesantów na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 1. Przed wejściem do gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i poddać się badaniu temperatury.
 2. Na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego obowiązuje bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa (obowiązek nie dotyczy osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa).
 3. W trakcie oczekiwania petenci zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m.
 4. Każdy, kto chce załatwić sprawę w Urzędzie, zobowiązany jest do ujawnienia swoich danych osobowych poprzez okazanie dokumentu tożsamości oraz wpisaniu do księgi ewidencji wejść do budynku.

Announcement

Dear Sir or Madam,
From May 25, 2020 Opole Voivodship Office is resuming direct customer service. Due to the ongoing epidemic in the territory of the Republic of Poland caused by SARS virus infection – CoV-2, the following principles of customer service and behavior are introduced in the building of the Opole Voivodship Office:
 1. Before entering the building of the Opole Voivodship Office, it is mandatory to disinfect your hands and undergo a temperature test.
 2. There is an absolute obligation to cover the mouth and nose on the premises of the Opole Voivodship Office (the obligation does not apply to persons who cannot cover their mouth and nose for health reasons).
 3. While waiting, petitioners are required to maintain a safe distance of at least 1.5 m between them.
 4. Everyone who wants to settle the matter in the Office is obliged to disclose their personal data by presenting an identity document and register in the book of records to enter the building.


Sesja Rady Miejskiej w BrzeguPodczas uroczystej sesji rady miasta w Brzegu  dziewięć osób odebrało odznaczenia państwowe. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył je  wicewojewoda opolski Antoni Jastrzembski.

Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczone zostały Alicja  Heflich oraz Helena Partyka-Czoppa. Brązowy Krzyż Zasługi odebrała Halina Antonowicz.  Odznaczone osoby są członkami Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich we Wrocławiu.

Janusz Gędźba,  Tadeusz Kopczyński, Krzysztof Szymański oraz Ryszard Szymański odznaczeni zostali Medalem Złotym za Długoletnią Służbę.

Decyzją Przewodniczącego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej odznaczone zostały Irena Czepielewska i  Maria Myśliwska (Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich we Wrocławiu). Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej nadawany jest za szczególne zasługi w upowszechnianiu idei pamięci narodowej oraz wyróżniającą się działalność związaną z upamiętnianiem miejsc walk i męczeństwa Narodu Polskiego, a także opiekę nad tymi miejscami.


Galeria


 • Sesja Rady Miejskiej w Brzegu
 • Sesja Rady Miejskiej w Brzegu
 • Sesja Rady Miejskiej w Brzegu

autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 2009
data aktualizacji: 2013-12-20 08:28:12
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone