do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Sieć szpitaliUstawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 844) wprowadziła do systemu opieki zdrowotnej nową instytucję prawną w postaci systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, który będzie stanowił główną formę zabezpieczenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego.

System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obejmie również świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowane w przychodniach przyszpitalnych.

Podstawowymi celami przyjętej ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wprowadzającej tzw. sieć szpitali są:

1. Poprawienie dostępu dla pacjentów do świadczeń specjalistycznych, w szczególności przez zapewnienie kompleksowości i koordynacji świadczeń ambulatoryjnych, szpitalnych i rehabilitacyjnych. Pacjent posiadający skierowanie do szpitala będzie mógł uzyskać świadczenia, w zależności od oceny specjalisty, zarówno w formie ambulatoryjnej, jak i szpitalnej oraz skorzystać ze świadczeń rehabilitacyjnych. Jednocześnie działanie to powinno być podyktowane przede wszystkim aspektami zdrowotnymi (cyklem leczenia pacjenta), a nie rozliczeniowymi.

2. Zagwarantowanie odpowiedniego poziomu finansowania świadczeń realizowanych w szpitalach, jako warunek zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Zagwarantowanie ciągłości i stabilności finansowania jednostkom istotnym z punktu widzenia zabezpieczenia dostępu do świadczeń zdrowotnych przy równoczesnym pozostawieniu możliwości dostępu do środków publicznych pozostałym jednostkom.

4. Zoptymalizowanie liczby oddziałów specjalistycznych.

5. Poprawa elastyczności zarządzania szpitalem oraz optymalizacja struktury kosztów leczenia.

6. Uporządkowanie struktury szpitali i określenie obszarów odpowiedzialności poszczególnych poziomów szpitali.

7. Stworzenie mechanizmu przenoszącego wąskospecjalistyczne profile do szpitali specjalistycznych wieloprofilowych.

8. Zasadniczą różnicą pomiędzy stanem poprzednim a obecnym jest zmiana finansowania, która będzie teraz oparta w znacznej mierze na finansowaniu ryczałtowym obejmującym wszystkie profile, rodzaje i zakresy, w ramach których świadczeniodawca udziela świadczeń w postaci systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia (PSZ).

9. Świadczeniodawca zakwalifikowany do danego poziomu systemu zabezpieczenia będzie miał zagwarantowane zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia
w ramach PSZ, której szczegółowy zakres będzie uzależniony od kwalifikacji do danego poziomu systemu zabezpieczenia świadczeń.

10. Ustawa zakłada, że PSZ nie pokryje w pełni zapotrzebowania na udzielania świadczeń, wobec czego zachowany zostanie również dotychczasowy tryb zawierania umów
o udzielanie świadczeń, na zasadzie konkursów ofert lub rokowań.
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 1333
data aktualizacji: 2017-06-23 11:26:48
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone