do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony


Spotkanie ws. Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020W Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu z inicjatywy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia odbyło się spotkanie z przedstawicielami gmin nieuczestniczącymi w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ).

W trakcie narady przypomniano ogólne założenia i cele Programu, zasady  jego finansowania, sposób kwalifikowania osób/rodzin do pozyskania paczek żywnościowych oraz przedstawiono stan realizacji podprogramu 2017 w ramach POPŻ na terenie województwa opolskiego.

Przedstawiciele gmin nieuczestniczących dotychczas w programie wyjaśnili powody, dla których, gmina nie włączyła się w dystrybucję żywności z Programu.  Zadeklarowano jednocześnie, iż zostaną podjęte dalsze intensywne działania w celu pozyskania organizacji partnerskich o zasięgu lokalnym, które zaangażowałyby się w proces dystrybucji żywności, w kolejnych edycjach Programu. W trakcie spotkania przedstawiciele trzech gmin poinformowali, że włączą się w POPŻ już w ramach podprogramu 2017 (który trwa od sierpnia 2017 r. do czerwca 2018 r.).

Informacje o Programie

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa  2014 – 2020 jest współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem Funduszu jest ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Realizowany jest on we wszystkich krajach Unii Europejskiej i współfinansowany w 85% ze środków UE.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób i rodzin o niskich dochodach
i udzielana jest w formie paczek żywnościowych lub posiłków. Celem Podprogramu 2017 jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa
w działaniach w ramach środków towarzyszących. Celami szczegółowymi są:

 • organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się
  z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 • racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz
  z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 • przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 • prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Okres dystrybucji żywności w ramach podprogramu 2017 przypada na okres od sierpnia 2017 r. do czerwca 2018 r.

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się
w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 zł dla osoby w rodzinie) stanowiąc systematyczne wsparcie.

 

 

Sposób kwalifikacji

 • ośrodki pomocy społecznej (OPS) wydają osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazują do organizacji partnerskich
  o zasięgu lokalnym (OPL) listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału
  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia

Zasady przekazywania artykułów spożywczych

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

Paczka żywnościowa to minimum kilka produktów, składająca się z co najmniej trzech artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo,
a wchodzących skald zestawu. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje: groszek
z marchewką 4 kg, fasola biała 4 kg, koncentrat pomidorowy 1,76 kg, buraczki wiórki 1,05 kg, powidła śliwkowe 1,5 kg, makaron jajeczny 4,5 kg,  makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg, ryż biały 4 kg, kasza gryczana 2 kg, herbatniki maślane 0,6 kg, mleko UHT 7 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg, szynka drobiowa 3 kg, szynka wieprzowa mielona 2,1 kg, pasztet wieprzowy 0,64 kg, filet z makreli w oleju 1,7 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l, miód wielokwiatowy – 0,4 l, kabanos wieprzowy -  0,36 kg.

Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych

. Posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.

W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.

Żywność wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.


Galeria


 • Spotkanie ws Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
 • Spotkanie ws Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
 • Spotkanie ws Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
 • Spotkanie ws Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
 • Spotkanie ws Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
 • Spotkanie ws Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
 • Spotkanie ws Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
 • Spotkanie ws Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
 • Spotkanie ws Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
 • Spotkanie ws Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
 • Spotkanie ws Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

autor: Pierzga Radosław, ilość wyświetleń: 206
data aktualizacji: 2018-03-13 14:42:22Opolski Urząd Wojewódzki - dane kontaktowe

telefony
Inicjatywa Obywatel 22 250 01 31
Biuro Obsługi Klienta (77) 452 41 25
Oddział Paszportów (77) 441 15 40
Fax (77) 452 47 05
godziny pracy
Główny Gmach pn - pt 7.30 - 15.30
Kancelaria Ogólna pn - pt 7.00 – 15.30, pok. 57
Oddział Paszportów pn 7.45 - 16.30, wt - pt 7.45 - 15.00
Kasa Urzędu pn - pt 9.00 - 14.00

media społecznościowe:
informacje na bieżąco (newsletter):


Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2016 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone