do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Spotkanie ws. Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020W Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu z inicjatywy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia odbyło się spotkanie z przedstawicielami gmin nieuczestniczącymi w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ).

W trakcie narady przypomniano ogólne założenia i cele Programu, zasady  jego finansowania, sposób kwalifikowania osób/rodzin do pozyskania paczek żywnościowych oraz przedstawiono stan realizacji podprogramu 2017 w ramach POPŻ na terenie województwa opolskiego.

Przedstawiciele gmin nieuczestniczących dotychczas w programie wyjaśnili powody, dla których, gmina nie włączyła się w dystrybucję żywności z Programu.  Zadeklarowano jednocześnie, iż zostaną podjęte dalsze intensywne działania w celu pozyskania organizacji partnerskich o zasięgu lokalnym, które zaangażowałyby się w proces dystrybucji żywności, w kolejnych edycjach Programu. W trakcie spotkania przedstawiciele trzech gmin poinformowali, że włączą się w POPŻ już w ramach podprogramu 2017 (który trwa od sierpnia 2017 r. do czerwca 2018 r.).

Informacje o Programie

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa  2014 – 2020 jest współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem Funduszu jest ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Realizowany jest on we wszystkich krajach Unii Europejskiej i współfinansowany w 85% ze środków UE.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób i rodzin o niskich dochodach
i udzielana jest w formie paczek żywnościowych lub posiłków. Celem Podprogramu 2017 jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa
w działaniach w ramach środków towarzyszących. Celami szczegółowymi są:

 • organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się
  z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 • racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz
  z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 • przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 • prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Okres dystrybucji żywności w ramach podprogramu 2017 przypada na okres od sierpnia 2017 r. do czerwca 2018 r.

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się
w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 zł dla osoby w rodzinie) stanowiąc systematyczne wsparcie.

 

 

Sposób kwalifikacji

 • ośrodki pomocy społecznej (OPS) wydają osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazują do organizacji partnerskich
  o zasięgu lokalnym (OPL) listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału
  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia

Zasady przekazywania artykułów spożywczych

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

Paczka żywnościowa to minimum kilka produktów, składająca się z co najmniej trzech artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo,
a wchodzących skald zestawu. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje: groszek
z marchewką 4 kg, fasola biała 4 kg, koncentrat pomidorowy 1,76 kg, buraczki wiórki 1,05 kg, powidła śliwkowe 1,5 kg, makaron jajeczny 4,5 kg,  makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg, ryż biały 4 kg, kasza gryczana 2 kg, herbatniki maślane 0,6 kg, mleko UHT 7 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg, szynka drobiowa 3 kg, szynka wieprzowa mielona 2,1 kg, pasztet wieprzowy 0,64 kg, filet z makreli w oleju 1,7 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l, miód wielokwiatowy – 0,4 l, kabanos wieprzowy -  0,36 kg.

Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych

. Posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.

W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.

Żywność wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.


Galeria


 • Spotkanie ws Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
 • Spotkanie ws Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
 • Spotkanie ws Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
 • Spotkanie ws Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
 • Spotkanie ws Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
 • Spotkanie ws Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
 • Spotkanie ws Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
 • Spotkanie ws Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
 • Spotkanie ws Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
 • Spotkanie ws Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
 • Spotkanie ws Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

autor: Pierzga Radosław, ilość wyświetleń: 571
data aktualizacji: 2018-03-13 14:42:22
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2018 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone