do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Spotkanie Zespołu ds. analiz szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich w województwie opolskim6 września w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie Zespołu ds. analiz szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich w województwie opolskim, powołanego z inicjatywy wojewody opolskiego.

Głównymi celami zespołu jest opracowanie programu rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa województwa opolskiego do 2023 r.; przygotowanie wniosków i opinii dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących priorytetów rozwoju obszarów wiejskich województwa opolskiego oraz opracowanie założeń do Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, rozwijających wskazane w dokumencie kierunki pod kątem rozwoju województwa opolskiego w rolnictwie. Do prac w zespole zostali zaproszeni przedstawiciele opolskich instytucji i eksperci w dziedzinie rolnictwa.

- Przed Zespołem stoi wielkie zadanie, którym jest przygotowanie strategii rolnictwa województwa opolskiego.  – rozpoczęła posiedzenie wicewojewoda opolski Violetta Porowska.

Podczas spotkania omówiono zakres zadań, które będą realizowane przez zespół oraz przystąpiono do prac mających na celu przygotowanie opracowania dotyczącego rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w województwie.


Galeria


  • Spotkanie Zespołu ds analiz szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich w województwie opolskim
  • Spotkanie Zespołu ds analiz szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich w województwie opolskim
  • Spotkanie Zespołu ds analiz szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich w województwie opolskim
  • Spotkanie Zespołu ds analiz szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich w województwie opolskim
  • Spotkanie Zespołu ds analiz szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich w województwie opolskim
  • Spotkanie Zespołu ds analiz szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich w województwie opolskim

autor: Marcinkiewicz Krzysztof, ilość wyświetleń: 532
data aktualizacji: 2017-09-12 12:41:50
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2018 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone