do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich ma już 20 lat!Wojewoda opolski Adrian Czubak wziął udział w 20-lecia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich. Podczas uroczystego spotkania podziękował wszystkim pracownikom ŚDS za ich trud wniesiony w pomoc innym ludziom, a także złożył list gratulacyjny na ręce pani dyrektor, Żanety Giemza – Jureczko.

-Niezwykle ważne jest, żeby w Strzelcach Opolskich funkcjonował sprawny ośrodek, mogący nieść pomoc potrzebującym. – mówił Adrian Czubak podczas swojego wystąpienia.

Środowiskowe domy samopomocy są to dzienne ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych), które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększania zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.

Osoby korzystające z usług śds nazywane są uczestnikami.

Prowadzenie i rozwój infrastruktury ŚDS należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez gminę lub powiat. Środki na realizację tego zadania zapewnia budżet państwa. Środowiskowy dom samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

ŚDS  w Strzelcach Opolskich posiada 60 miejsc  dla 3 grup uczestników, tj. dla osób przewlekle psychicznie chorych (typ A), niepełnosprawnych intelektualnie (typ B) i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C). Realizuje zadania wskazane powyżej. Uczestnikami ŚDS są głównie mieszkańcy Gminy Strzelce Opolskie, ale również gmin ościennych: Jemielnicy, Kolonowskiego, Leśnicy, Ujazdu oraz Zawadzkiego.


Galeria


  • Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich ma już 20 lat
  • Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich ma już 20 lat
  • Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Opolskich ma już 20 lat

autor: Marcinkiewicz Krzysztof, ilość wyświetleń: 953
data aktualizacji: 2018-09-13 14:14:37
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2019 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone