do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2020r. Opolski Urząd Wojewódzki wznawia bezpośrednią obsługę klienta. Z uwagi na trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, wywołany zakażeniami wirusem SARS – CoV-2, wprowadza się następujące zasady obsługi i zachowania interesantów na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
  1. Przed wejściem do gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i poddać się badaniu temperatury.
  2. Na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego obowiązuje bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa (obowiązek nie dotyczy osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa).
  3. W trakcie oczekiwania petenci zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m.
  4. Każdy, kto chce załatwić sprawę w Urzędzie, zobowiązany jest do ujawnienia swoich danych osobowych poprzez okazanie dokumentu tożsamości oraz wpisaniu do księgi ewidencji wejść do budynku.

Announcement

Dear Sir or Madam,
From May 25, 2020 Opole Voivodship Office is resuming direct customer service. Due to the ongoing epidemic in the territory of the Republic of Poland caused by SARS virus infection – CoV-2, the following principles of customer service and behavior are introduced in the building of the Opole Voivodship Office:
  1. Before entering the building of the Opole Voivodship Office, it is mandatory to disinfect your hands and undergo a temperature test.
  2. There is an absolute obligation to cover the mouth and nose on the premises of the Opole Voivodship Office (the obligation does not apply to persons who cannot cover their mouth and nose for health reasons).
  3. While waiting, petitioners are required to maintain a safe distance of at least 1.5 m between them.
  4. Everyone who wants to settle the matter in the Office is obliged to disclose their personal data by presenting an identity document and register in the book of records to enter the building.


Stany wód z dnia 17-04-2019Rzeka Wodowskaz Stan aktualny Zmiana Stan ostrzegawczy Stan alarmowy Aktualizacja
Prosna Gorzów Śląski 82 0 160 210 2019-04-17 21:50:00
Odra Koźle 282 -1 400 500 2019-04-17 21:50:00
Odra Krapkowice 224 -1 340 450 2019-04-17 21:50:00
Odra Ujście Nysy Kłodzkiej 240 1 400 530 2019-04-17 21:50:00
Odra Brzeg 168 0 460 530 2019-04-17 21:50:00
Opawa Branice 84 0 180 240 2019-04-17 21:50:00
Kłodnica Lenartowice 125 0 210 260 2019-04-17 21:50:00
Stradunia Kamionka 118 0 140 180 2019-04-17 21:50:00
Osobłoga Racławice Śląskie 182 0 300 350 2019-04-17 21:50:00
Prudnik Prudnik 84 0 180 230 2019-04-17 21:50:00
Złoty Potok Jarnołtówek 74 0 120 170 2019-04-17 21:50:00
Biała Dobra 69 0 140 200 2019-04-17 21:50:00
Mała Panew Turawa 125 0 210 250 2019-04-17 21:50:00
Nysa Kłodzka Nysa 156 1 380 450 2019-04-17 21:50:00
Biała Głuchołaska Biała Nyska 112 0 290 330 2019-04-17 21:50:00
Ścinawa Niemodlińska Niemodlin 228 0 320 350 2019-04-17 21:50:00
Stobrawa Karłowice 147 0 250 300 2019-04-17 21:50:00
Widawa Namysłów 129 0 210 250 2019-04-17 21:50:00
autor: czk dyżurny, ilość wyświetleń: 254
data aktualizacji: 2019-04-17 21:50:00
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone