do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2020r. Opolski Urząd Wojewódzki wznawia bezpośrednią obsługę klienta. Z uwagi na trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, wywołany zakażeniami wirusem SARS – CoV-2, wprowadza się następujące zasady obsługi i zachowania interesantów na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
  1. Przed wejściem do gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i poddać się badaniu temperatury.
  2. Na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego obowiązuje bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa (obowiązek nie dotyczy osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa).
  3. W trakcie oczekiwania petenci zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m.
  4. Każdy, kto chce załatwić sprawę w Urzędzie, zobowiązany jest do ujawnienia swoich danych osobowych poprzez okazanie dokumentu tożsamości oraz wpisaniu do księgi ewidencji wejść do budynku.

Announcement

Dear Sir or Madam,
From May 25, 2020 Opole Voivodship Office is resuming direct customer service. Due to the ongoing epidemic in the territory of the Republic of Poland caused by SARS virus infection – CoV-2, the following principles of customer service and behavior are introduced in the building of the Opole Voivodship Office:
  1. Before entering the building of the Opole Voivodship Office, it is mandatory to disinfect your hands and undergo a temperature test.
  2. There is an absolute obligation to cover the mouth and nose on the premises of the Opole Voivodship Office (the obligation does not apply to persons who cannot cover their mouth and nose for health reasons).
  3. While waiting, petitioners are required to maintain a safe distance of at least 1.5 m between them.
  4. Everyone who wants to settle the matter in the Office is obliged to disclose their personal data by presenting an identity document and register in the book of records to enter the building.


Stany wód z dnia 31-03-2020Rzeka Wodowskaz Stan aktualny Zmiana Stan ostrzegawczy Stan alarmowy Aktualizacja
Prosna Gorzów Śląski 97 0 160 210 2020-03-31 21:50:00
Odra Koźle 282 0 400 500 2020-03-31 21:50:00
Odra Opole Groszowice 396 0 500 600 2020-03-31 21:50:00
Odra Brzeg 170 0 460 530 2020-03-31 21:50:00
Opawa Branice 83 0 180 240 2020-03-31 21:50:00
Kłodnica Lenartowice 122 -1 210 260 2020-03-31 21:50:00
Stradunia Kamionka 106 0 140 180 2020-03-31 21:50:00
Osobłoga Racławice Śląskie 187 0 300 350 2020-03-31 21:50:00
Prudnik Prudnik 85 0 180 230 2020-03-31 21:50:00
Złoty Potok Jarnołtówek 75 0 120 170 2020-03-31 21:50:00
Biała Dobra 68 0 140 200 2020-03-31 21:50:00
Mała Panew Turawa 125 0 210 250 2020-03-31 21:50:00
Nysa Kłodzka Nysa 161 0 380 450 2020-03-31 21:50:00
Biała Głuchołaska Biała Nyska 114 0 290 330 2020-03-31 21:50:00
Ścinawa Niemodlińska Niemodlin 226 0 320 350 2020-03-31 21:50:00
Stobrawa Karłowice 161 0 250 300 2020-03-31 21:50:00
Widawa Namysłów 126 -1 210 250 2020-03-31 21:50:00
autor: czk dyżurny, ilość wyświetleń: 80
data aktualizacji: 2020-03-31 21:50:00
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone