do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Stwórz koncepcję Miejsca Upamiętnienia Ofiar Tragedii Katastrofy Smoleńskiej z dnia 10 kwietnia 2010 r.18 grudnia 2017 r. Komisja Konkursowa pod przewodnictwem wicewojewody opolskiego Violetty Porowskiej na podstawie Regulaminu Konkursu zatwierdzonego przez dyrektora generalnego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, na opracowanie koncepcji Miejsca Upamiętnienia Ofiar Tragedii Katastrofy Smoleńskiej z dnia 10 kwietnia 2010 roku, po przeprowadzeniu szczegółowej analizy dostarczonych czterech prac stwierdza, że do dalszych prac wybiera się pracę oznaczoną nr 4 i przyznaje główną nagrodę pieniężną w kwocie 10 000,00zł.

Praca nr 4 spełniła wymagania zgodnie z oczekiwaniami organizatora Konkursu. Najlepiej odpowiedziała na zadaną problematykę konkursu poprzez przedstawienie multimedialne, oryginalne, ciekawe i o indywidualnej formie wyrazu artystycznego. Praca przewiduje atrakcyjne rozwiązania przestrzenne również w wymiarze dydaktycznym. Występują w niej oryginalne formy dostosowane do otoczenia modernistycznego budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego z uwzględnieniem jego kontekstu i skali.

Środki wyrazu architektonicznego są adekwatne i współczesne, a użyty język plastyczny jest sugestywny i przemawia zarówno do odbiorcy młodego jak
i starszego. Zaproponowane rozwiązania posiadają duży potencjał dydaktyczny. Przyjęte rozwiązania są uzasadnione ekonomicznie.

Zwycięzką pracę złożył pan mgr inż. Arkadiusz Hasny

Pozostałe prace złożyli:

Grupa trzech osób: pan Bogusław Szuba, pan Janusz Dębowski i pani Edyta Pisarska

Pan Adam Zbigieni

oraz Pan mgr inż. Tomasz Machowicz

 

Informacja o terminie publicznego odczytania werdyktu Komisji Konkursowej.

Publiczne odczytanie werdyktu Komisji Konkursowej do oceny prac w Konkursie na opracowanie koncepcji Miejsca Upamiętnienia Ofiar Tragedii Katastrofy Smoleńskiej z dnia 10 kwietania 2010 roku odbędzie się w dniu 18 grudnia 2017 roku o godzinie 9.00 w Sali im. Braci Kowalczyków w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim.W związku z dużym zainteresowaniem Konkursem na opracowanie koncepcji Miejsca Upamiętnienia Ofiar Tragedii Katastrofy Smoleńskiej z dnia 10 kwietnia 2010 roku Organizator zdecydował o doprecyzowaniu niektórych kwestii technicznych i organizacyjnych, wprowadzając je do treści Regulaminu.

Zmiany dotyczą następujących kwestii:
1) zagwarantowania całkowitej tajności autorów koncepcji, którzy będą uczestniczyć w Konkursie, aż do jego rozstrzygnięcia,
2) doprecyzowania docelowej wizji miejsca upamiętnienia,
3) formy wykonania pracy konkursowej,
4) zmiany załącznika mapowego poprzez rezygnację z części ograniczeń w zakresie zagospodarowania terenu,
5) doprecyzowania kwestii dotyczących praw autorskich projektu,
6) wpisanie danych personalnych w składzie komisji konkursowej.

W związku z ogłoszeniem uzupełnionego jednolitego tekstu Regulaminu ww. Konkursu Organizator przedłuża termin na składanie prac konkursowych do dnia 30 czerwca 2017 r.
Uczestnicy ww. Konkursu, którzy przed zmianą Regulaminu złożyli prace mogą w terminie do 30 czerwca 2017 r. złożyć opracowanie w nowej lub uzupełnionej wersji.

Organizator podkreśla, iż idea ww. Konkursu, jego cel i charakter pozostają bez zmian.

 

Koncepcja Miejsca Upamiętnienia Ofiar Tragedii Katastrofy Smoleńskiej z dnia 10 kwietnia 2010 roku jest tematem konkursu  zorganizowanego przez Dyrektora Generalnego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, pod Honorowym Patronatem Wojewody Opolskiego. 

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszej idei urbanistyczno-architektonicznej  obejmującej rozwiązania funkcjonalno-architektoniczne otoczenia budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, a przy tym spełniającej charakter godnego miejsca pamięci. Kryteria oceny projektów obejmują m.in. nawiązanie do walorów historycznych i edukacyjnych, jakość rozwiązań urbanistycznych i oryginalność idei projektowej.

Projekt powinien uwzględniać wykorzystanie wszystkich dostępnych technik, w tym multimedialnych, teleinformatycznych, świetlnych i innych idei tworzących spójną koncepcję zagospodarowania i dostępności miejsca.

Koncepcję należy opracować zgodnie z Regulaminem Konkursu i złożyć do dnia 27 marca 2017 roku na adres Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 10 kwietnia 2017 roku. Na laureatów czekają nagrody pieniężne, a informacje o autorze zwycięskiego projektu będą umieszczone w obrębie zagospodarowanego terenu.

Pod galerią zdjęć znajdują się pliki do pobrania, dotyczące uczestnictwa w Konkursie tj. Regulamin Konkursu wraz ze wszystkimi załącznikami.

W zakładce Konkurs - dodatkowe informacje znajdują się ikony:

 • kontakt - bezpośredni kontakt mailowy do Organizatora,
 • pytania i odpowiedzi - wszystkie pytania zadawane przez uczestników Konkursu wraz z odpowiedziami Organizatora.


Galeria


 • Stwórz koncepcję Miejsca Upamiętnienia Ofiar Tragedii Katastrofy Smoleńskiej z dnia 10 kwietnia 2010 r
 • Stwórz koncepcję Miejsca Upamiętnienia Ofiar Tragedii Katastrofy Smoleńskiej z dnia 10 kwietnia 2010 r
 • Stwórz koncepcję Miejsca Upamiętnienia Ofiar Tragedii Katastrofy Smoleńskiej z dnia 10 kwietnia 2010 r
 • Stwórz koncepcję Miejsca Upamiętnienia Ofiar Tragedii Katastrofy Smoleńskiej z dnia 10 kwietnia 2010 r
 • Stwórz koncepcję Miejsca Upamiętnienia Ofiar Tragedii Katastrofy Smoleńskiej z dnia 10 kwietnia 2010 r
 • Stwórz koncepcję Miejsca Upamiętnienia Ofiar Tragedii Katastrofy Smoleńskiej z dnia 10 kwietnia 2010 r
 • Stwórz koncepcję Miejsca Upamiętnienia Ofiar Tragedii Katastrofy Smoleńskiej z dnia 10 kwietnia 2010 r
 • Stwórz koncepcję Miejsca Upamiętnienia Ofiar Tragedii Katastrofy Smoleńskiej z dnia 10 kwietnia 2010 r
 • Stwórz koncepcję Miejsca Upamiętnienia Ofiar Tragedii Katastrofy Smoleńskiej z dnia 10 kwietnia 2010 r

autor: Pierzga Radosław, ilość wyświetleń: 8186
data aktualizacji: 2017-12-19 20:35:33
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone