do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

System Państwowego Ratownictwa Medycznego czekają zmianyKoncepcja organizacji systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na terenie Opolszczyzny – była tematem spotkania wicewojewody opolskiego i przedstawicieli środowiska medycznego z wiceministrem zdrowia.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski, podczas wczorajszej wizyty w Opolu, zapoznał się z ideą reorganizacji systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w regionie województwa opolskiego.

Zgodnie z nowelizacją ustawy 1 kwietnia przyszłego roku nasze województwo musi mieć jeden rejon operacyjny i jedną dyspozytornię.

Na tę chwilę w regionie posiadamy 7 rejonów operacyjnych oraz 6 dysponentów, którymi są starostowie. - Wszyscy dysponenci muszą zgodzić się na jedną umowę, jako konsorcjum z pogotowiem ratunkowym - mówi Violetta Porowska, wicewojewoda opolski. - Jeden z dysponentów mógłby zdecydować się na objęcie usługami całego województwa. Jasne jest jednak, że żaden z opolskich powiatów nie jest w stanie objąć pozostałego terenu województwa. W związku z tym tylko nasze pogotowie ratownicze z Opola mogłoby przejąć taką funkcję jako największe, najbardziej doświadczone, z największymi możliwościami i pobliską dyspozytornią. Warunkiem jest partnerstwo wszystkich obecnych dysponentów – dodaje.
Umowa oparta o konsorcjum działa od dawna w województwie małopolskim.


Podczas wczorajszej wizyty, wiceminister – wspólnie z wicewojewodą opolskim, odwiedził dyspozytornię przy ul. Mickiewicza w Opolu oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy ul. Oleskiej. Wiceminister rozmawiał o funkcjonowaniu opolskiego CPR z jego pracownikami.

Kolejnym punktem w harmonogramie wizyty była konferencja prasowa, w której – poza podsekretarzem stanu i wicewojewodą opolskim, udział wzięli także: Mirosław Saliszewski – z-ca dyrektora Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności w Ministerstwie Zdrowia; Robert Bryk - dyrektor Opolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia; Grażyna Kowcun – z-ca dyrektora Opolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia; Marek Maślarz – z-ca dyrektora Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego; Ireneusz Sołek- dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego oraz Henryk Ferster - dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego OUW; Justyna Jaskiernia - inspektor wojewódzki Centrum Powiadamiania Ratunkowego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego OUW. 


Galeria


  • System Państwowego Ratownictwa Medycznego czekają zmiany
  • System Państwowego Ratownictwa Medycznego czekają zmiany
  • System Państwowego Ratownictwa Medycznego czekają zmiany
  • System Państwowego Ratownictwa Medycznego czekają zmiany
  • System Państwowego Ratownictwa Medycznego czekają zmiany
  • System Państwowego Ratownictwa Medycznego czekają zmiany
  • System Państwowego Ratownictwa Medycznego czekają zmiany
  • System Państwowego Ratownictwa Medycznego czekają zmiany

autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 711
data aktualizacji: 2018-10-26 11:43:46
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2019 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone