do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Sześć kolejnych umów podpisano na opolskie drogi11 lipca 2018 r. w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja prasowa z udziałem posła na Sejm RP Antoniego Dudy, wojewody opolskiego Adriana Czubaka, wicewojewody opolskiej Violetty Porowskiej, dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Małgorzaty Kałuży – Swobody, pracowników Oddziału Programów Rządowych i Europejskich oraz zaproszonych przedstawiciele jednostek samorzadu terytorialnego.

Podczas konferencji wojewoda opolski podpisał 6 umów dotacyjnych na łączną kwotę dofinansowania z budżetu państwa 5 706 860,73 zł. w tym:

2 umowy z powiatami

 1. Powiat Głubczycki ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1276 O na odcinku Księże Pole – Kietrz” na kwotę dofinansowania 1 847 063,23 zł
 2. Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 1477 O  ul. Wojska Polskiego w Kędzierzynie-Koźlu – etap II na wartość dofinansowania 1 624 365,47 zł.

4 umowy z gminami

 1. Gmina Tarnów Opolski zadanie Przebudowa drogi gminnej ulicy Dębowej w Tarnowie Opolskim na wartość dofinansowania 251 007,83 zł.
 2. Gmina Tułowice zadanie Przebudowa drogi gminnej, ulicy Szkolnej, w m. Tułowice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 405
  na wartość dofinansowania 535 628,20 zł.
 3. Gmina Kamiennik zadanie Remont ulicy Wiejskiej w Kamienniku na wartość dofinansowania 48 796,00 zł.
 4. Gmina Skarbimierz zadanie  pn. „Przebudowa drogi gminnej Małujowice
  – Skarbimierz – II etap
  na wartość dofinansowania 1 500 000,00 zł.

W ramach podpisanych umów planuje się budowę/przebudowę/remont łącznie 8,5925 km dróg powiatowych i gminnych.

Inwestycje te są bardzo ważne dla społeczności lokalnych, gdyż dotyczą poprawy komunikacyjnej powiatów i gmin w zakresie zwiększenia dostępności mieszkańców do instytucji publicznych, ośrodków kultury oraz ośrodków aktywności gospodarczej.

W związku z powstaniem oszczędności w ramach projektów realizowanych z Rządowego Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 podczas konferencji prasowej wojewoda opolski podpisał listę zmienioną nr 3 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania. Dofinansowaniem zostały objęte dwa zadania powiatowe:

 1. Powiat Opolski zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 1714 O ul. Wiejskiej
  w m. Dębska Kuźnia
  na kwotę dofinansowania 2 003 699,00 zł
 2. Powiat Opolski zadania Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska - Biedaszka w m. Stare Siołkowice, ul. Klapacz od km 7+560 do km 9+060 - etap I na kwotę dofinansowania 1 775 954,00 zł

oraz dwa zadania gminne:

 1. Gmina Praszka zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 100928 O - ul. Spacerowa w Kowalach, gmina Praszka na kwotę dofinansowania 362 392,00 zł
 2. Gmina Pokój zadanie Remont dróg gminnych nr 101606 O i nr 101605 O
  na odcinku od km 0+000 do km 1+ 029 i od 1+ 029 do km 1+ 505 w m. Żabiniec
  na kwotę dofinansowania 300 125,00 zł.

Łącznie zgodnie z listą zmienioną nr 3 w ramach programu realizowanych będzie 31 zadań w tym:

 • 9 powiatowych na kwotę dofinansowania 15 078 650,00 zł
 • 22 gminne na kwotę dofinansowania 17 503 887,00 zł.

W ramach realizowanych inwestycji zostanie wybudowanych, przebudowanych
lub remontowanych 39,1035 km dróg lokalnych  w tym:

 • 23,691 km dróg powiatowych,
 • 15,4125 km dróg gminnych.

 


Galeria


 • Sześć kolejnych umów podpisano na opolskie drogi
 • Sześć kolejnych umów podpisano na opolskie drogi
 • Sześć kolejnych umów podpisano na opolskie drogi
 • Sześć kolejnych umów podpisano na opolskie drogi
 • Sześć kolejnych umów podpisano na opolskie drogi
 • Sześć kolejnych umów podpisano na opolskie drogi
 • Sześć kolejnych umów podpisano na opolskie drogi
 • Sześć kolejnych umów podpisano na opolskie drogi
 • Sześć kolejnych umów podpisano na opolskie drogi
 • Sześć kolejnych umów podpisano na opolskie drogi
 • Sześć kolejnych umów podpisano na opolskie drogi
 • Sześć kolejnych umów podpisano na opolskie drogi
 • Sześć kolejnych umów podpisano na opolskie drogi
 • Sześć kolejnych umów podpisano na opolskie drogi
 • Sześć kolejnych umów podpisano na opolskie drogi
 • Sześć kolejnych umów podpisano na opolskie drogi
 • Sześć kolejnych umów podpisano na opolskie drogi
 • Sześć kolejnych umów podpisano na opolskie drogi
 • Sześć kolejnych umów podpisano na opolskie drogi
 • Sześć kolejnych umów podpisano na opolskie drogi
 • Sześć kolejnych umów podpisano na opolskie drogi
 • Sześć kolejnych umów podpisano na opolskie drogi
 • Sześć kolejnych umów podpisano na opolskie drogi
 • Sześć kolejnych umów podpisano na opolskie drogi
 • Sześć kolejnych umów podpisano na opolskie drogi
 • Sześć kolejnych umów podpisano na opolskie drogi
 • Sześć kolejnych umów podpisano na opolskie drogi
 • Sześć kolejnych umów podpisano na opolskie drogi
 • Sześć kolejnych umów podpisano na opolskie drogi

autor: Pierzga Radosław, ilość wyświetleń: 475
data aktualizacji: 2018-08-02 09:17:26
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2019 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone