do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony
Od 20 stycznia 2020 r. w Oddziale Paszportów będzie funkcjonował System Kolejkowy - zobacz więcej

szkolenie FAMI Dzieci cudzoziemskie w pieczy zastępczejW dniu 28 czerwca 2018 r., w ramach działań określonych w realizowanym przez Wojewodę Opolskiego projekcie nr 6/8-2017/OG-FAMI „Razem dla integracji”, współfinansowanym
z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI), w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu zorganizowano I turę szkolenia dotyczącego umieszczania dzieci cudzoziemskich w pieczy zastępczej.

Szkolenie przeznaczono dla  pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych z województwa opolskiego.

Spotkanie zostało otwarte przez Pana Mieczysława Wojtaszka – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Panią Małgorzatę Kałużę-Swobodę – Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości, którzy przedstawili uczestnikom założenia realizowanego przez Wojewodę projektu.

Szkolenie przeprowadzili przedstawiciele Placówki Straży Granicznej w Opolu, którzy w swoim wystąpieniu odnieśli się do zasad umieszczania dzieci cudzoziemskich w pieczy zastępczej oraz zwrócili uwagę na problemy mogące pojawić się w trakcie prowadzenia, przez pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, postępowań w powyższym zakresie.

W szkoleniu udział wzięło 31 osób.

Głównym celem realizowanego przez Wojewodę Opolskiego projektu jest rozwój struktur integracyjnych i integracji cudzoziemców w regionie opolskim. Integracja, jako złożony
i dynamiczny proces dwustronny, angażuje zarówno cudzoziemców jak i społeczeństwo przyjmujące. Jej celem jest pełne i równe członkostwo cudzoziemców w społeczeństwie państwa przyjmującego, stąd głównym zadaniem projektu jest doprowadzenie do możliwości samodzielnego funkcjonowania cudzoziemca w Polsce, w tym na rynku pracy oraz uniezależnienia się imigranta od świadczeń i pomocy społecznej.

Z ramienia Wojewody Opolskiego w spotkaniu udział wzięli: 

  1. Mieczysław Wojtaszek dyrektor Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
  2. Małgorzata Kałuża-Swoboda dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości
  3. Katarzyna Juszczak starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Programów Rządowych i Europejskich, koordynator projektu „Razem dla integracji”

Małgorzata Szymczykowska kierownik Oddziału Budżetu Polityki Społecznej


Galeria


  • szkolenie FAMI Dzieci cudzoziemskie w pieczy zastępczej
  • szkolenie FAMI Dzieci cudzoziemskie w pieczy zastępczej
  • szkolenie FAMI Dzieci cudzoziemskie w pieczy zastępczej
  • szkolenie FAMI Dzieci cudzoziemskie w pieczy zastępczej
  • szkolenie FAMI Dzieci cudzoziemskie w pieczy zastępczej

autor: Sperczyńska Justyna, ilość wyświetleń: 757
data aktualizacji: 2018-07-03 10:02:34
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone