do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Uniknęliśmy niebezpieczeństwaBłyskawiczna reakcja na rosnący poziom Odry, wpisanie do aneksu do Kontraktu Terytorialnego Województwa Opolskiego Pomnika Historii na Górze św. Anny czy też propozycja nowego wariantu dla połączenia Odra-Dunaj-Łaba – to tylko niektóre z priorytetowych działań, które wojewoda opolski podjął w minionym miesiącu.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, od kwietnia br. rusza nowa formułowania informowania społeczeństwa o działalności wojewody opolskiego oraz Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego za okres poprzedniego miesiąca.

Każdego miesiąca wojewoda opolski, w trakcie konferencji prasowej, podsumowuje wszelkie działania, jakie podjął w danym miesiącu wraz z pracownikami Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

A wszystko po to, aby mieszkańcy regionu na bieżąco mogli monitorować postępy w danych sprawach.

Wojewoda Adrian Czubak wskazał na ostatnim (16 maja) spotkaniu z dziennikarzami na sytuacje, które mogły zagrażać bezpieczeństwu w regionie. Mowa o nagłym wezbraniu wody na Odrze, które doprowadziło do zalania drogi wojewódzkiej nr 419 z Branic w kier. granicy z Czechami, jak i podtopieniach w Racławicach Śląskich. Zagrożony był również Cisek (pow. kędzierzyńsko-kozielski), gdzie woda dochodziła do nowo wybudowanego wału przeciwpowodziowego.

Sytuacja pogarszała się wraz z nieustającymi opadami deszczu. Wówczas wojewoda podjął natychmiastową decyzję o wystąpieniu do Ministra Obrony Narodowej o wydzielenie sił i środków z podległych jednostek wojskowych w Opolu i w Brzegu. Wojskowi na sygnał wojewody byli przygotowani do działania na obszarze województwa. Między innymi były to pływające transportery samobieżne PTS.  – Na bieżąco monitorowaliśmy sytuację w regionie. Zaraz po otrzymaniu sygnału, że woda dochodzi do stanu alarmowego, pojechałem do Branic i Racławic Śląskich na rekonesans – relacjonował wojewoda.

- Widząc to zagrożenie, to, że sytuacja jest rozwojowa a także biorąc pod uwagę doświadczenie z poprzednich lat, świadomość, że deszcz, który pada, to jedno, ale woda, która spływa od naszych południowych sąsiadów, to drugie, podjąłem decyzję, wyprzedzając fakty, i skierowałem pismo do ministra obrony narodowej o ewentualne wydzielenie sił i środków z podległych jednostek wojskowych na terenie województwa opolskiego i przekazanie ich do naszej dyspozycji – tłumaczył Adrian Czubak.

Benzen – powrót do sprawy

W kwietniu powróciła także kwestia wysokiego stężenia benzenu w powietrzu w Kędzierzynie-Koźlu oraz w Zdzieszowicach. Jeszcze we wrześniu ubiegłego roku, wojewoda podjął działania w celu ustalenia jaki zakład na terenie ww. miast, emituje szkodliwy dla zdrowia benzo(a)piren w dawkach przewyższających dopuszczalne stężenie. Pod koniec lutego br. Prokuratura Rejonowa w Kędzierzynie-Koźlu umorzyła śledztwo ws. możliwości popełnienia przestępstwa przez 7 zakładów pracy w Kędzierzynie-Koźlu oraz w Zdzieszowicach. Jeszcze na początku marca, Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska złożył zażalenie do kędzierzyńsko-kozielskiej prokuratury w tej sprawie. Odwołanie doprowadziło do ponownego wszczęcia śledztwo 4 kwietnia. Prokuratura Rejonowa w Kędzierzynie-Koźlu poprosiła Inspektora o kopię wyników pomiaru jakości powietrza w 2016 r. ze stacji pomiarowej w Zdzieszowicach. Sprawa ponownie jest procedowana.

Pomnik na Górze św. Anny odzyska blask

Kwiecień okazał się przełomowy w dyskusjach wojewody opolskiego z ministrem rozwoju. Adrian Czubak jest inicjatorem rozmów z ministerstwem w sprawie rewitalizacji Pomnika Historii na Górze św. Anny. Dzięki zaangażowaniu wojewody opolskiego, minister rozwoju wydał decyzję ws. uwzględnienia do aneksu Kontraktu Terytorialnego dla woj. opolskiego, zadania – uogólniając – modernizacji obiektu. Będzie to jedno z sześciu zadań w zakresie ochrony kultury i dziedzictwa narodowego.

W ramach zadania pn. „Ochrona  dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra św. Anny”, planowany jest remont m.in.: Pomnika Czynu Powstańczego, remont dolnego kręgu amfiteatru, budowę małej architektury, remont sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia czy też przebudowę drogi dojazdowej do pomnika.

NIK: wynik jest pozytywny

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykonanie budżetu państwa w części 85/16 w województwie opolskim – tak brzmi najnowszy wniosek NIK.

Obecny budżet Wojewody Opolskiego, po stronie wydatków, to 1,2 mld złotych. Do końca kwietnia beneficjentom przekazano 441 milinów złotych, a więc realizacja budżetu została wykonana na poziomie 35 procent.  W tym na Program „500plus” przekazano 169 milinów złotych (38 procent wydatkowanych środków).

 

 

 

 


Galeria


  • Uniknęliśmy niebezpieczeństwa
  • Uniknęliśmy niebezpieczeństwa
  • Uniknęliśmy niebezpieczeństwa
  • Uniknęliśmy niebezpieczeństwa
  • Uniknęliśmy niebezpieczeństwa
  • Uniknęliśmy niebezpieczeństwa
  • Uniknęliśmy niebezpieczeństwa
  • Uniknęliśmy niebezpieczeństwa
  • Uniknęliśmy niebezpieczeństwa

autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 460
data aktualizacji: 2017-05-18 08:28:25
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2018 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone