do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2020r. Opolski Urząd Wojewódzki wznawia bezpośrednią obsługę klienta. Z uwagi na trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, wywołany zakażeniami wirusem SARS – CoV-2, wprowadza się następujące zasady obsługi i zachowania interesantów na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 1. Przed wejściem do gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i poddać się badaniu temperatury.
 2. Na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego obowiązuje bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa (obowiązek nie dotyczy osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa).
 3. W trakcie oczekiwania petenci zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m.
 4. Każdy, kto chce załatwić sprawę w Urzędzie, zobowiązany jest do ujawnienia swoich danych osobowych poprzez okazanie dokumentu tożsamości oraz wpisaniu do księgi ewidencji wejść do budynku.

Announcement

Dear Sir or Madam,
From May 25, 2020 Opole Voivodship Office is resuming direct customer service. Due to the ongoing epidemic in the territory of the Republic of Poland caused by SARS virus infection – CoV-2, the following principles of customer service and behavior are introduced in the building of the Opole Voivodship Office:
 1. Before entering the building of the Opole Voivodship Office, it is mandatory to disinfect your hands and undergo a temperature test.
 2. There is an absolute obligation to cover the mouth and nose on the premises of the Opole Voivodship Office (the obligation does not apply to persons who cannot cover their mouth and nose for health reasons).
 3. While waiting, petitioners are required to maintain a safe distance of at least 1.5 m between them.
 4. Everyone who wants to settle the matter in the Office is obliged to disclose their personal data by presenting an identity document and register in the book of records to enter the building.


Upamiętnili Żołnierzy Wyklętych- Wspominamy ich, pamiętamy, ale jeżeli mówimy o pamięci, to najważniejsze jest to, aby nie była ona żywa tylko 1 marca – podkreślał w Opolu podczas Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych wojewoda opolski Adrian Czubak.

 

Kombatanci, przedstawiciele władz rządowych, parlamentarzyści, samorządowcy, harcerze, młodzież oraz członkowie licznych, opolskich stowarzyszeń patriotycznych. Z roku na rok uczestników organizowanego w Opolu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest coraz więcej.

 

Tradycyjnie uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w Kościele Ojców Franciszkanów w Opolu. Następnie, uczestniczy wzięli udział w Marszu Pamięci, którego trasa prowadziła pod Pomnik Żołnierzy Niepodległościowego Podziemia, gdzie – w asyście wojska, odbył się główne uroczystości.

- Wspominamy ich, pamiętamy, ale jeżeli mówimy o pamięci, to najważniejsze jest to, aby nie była ona żywa tylko 1 marca. Patrząc na wartości, którymi oni się kierowali, patrząc na dziedzictwo, które nam zostawili, to o wiele dla mnie ważniejsze jest to, żebyśmy te wartości mogli codziennie szerzyć – mówił wojewoda opolski Adrian Czubak.

 

- Opole wniosło, bez żadnych podziałów politycznych, ten piękny wkład. Pierwsze święto 1 marca odbyło się właśnie w stolicy regionu, to było w 2009 roku – zaznaczał sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Janusz Kowalski.

 

Podczas uroczystości odczytano także list od ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, swój głos zabrał również senator RP Jerzy Czerwiński oraz z-ca prezydenta Opola Przemysław Zych.


Według danych Instytutu Pamięci Narodowej, ostateczna liczba ofiar zbrodni komunistycznych w latach 1944-54 sięga nawet 50 tysięcy. Około 250 tysięcy osób zostało skazanych z powodów politycznych. Natomiast przez areszty, więzienia i obozy pracy podległe Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego przeszło ponad milion 100 tysięcy obywateli polskich.

 

Organizatorami uroczystości w Opolu byli: wojewoda opolski Adrian Czubak, prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski, Instytut Pamięci Narodowej w Opolu, Klub Gazety Polskiej w Opolu. Asystę Honorową zapewniła 10 Brygada Logistyczna.

Patroni medialni: TVP3 Opole, Radio Opole oraz Radio Doxa.

 

 

Fot. OUW oraz 10Blog


Galeria


 • Upamiętnili Żołnierzy Wyklętych
 • Upamiętnili Żołnierzy Wyklętych
 • Upamiętnili Żołnierzy Wyklętych
 • Upamiętnili Żołnierzy Wyklętych
 • Upamiętnili Żołnierzy Wyklętych
 • Upamiętnili Żołnierzy Wyklętych
 • Upamiętnili Żołnierzy Wyklętych
 • Upamiętnili Żołnierzy Wyklętych
 • Upamiętnili Żołnierzy Wyklętych
 • Upamiętnili Żołnierzy Wyklętych
 • Upamiętnili Żołnierzy Wyklętych
 • Upamiętnili Żołnierzy Wyklętych
 • Upamiętnili Żołnierzy Wyklętych
 • Upamiętnili Żołnierzy Wyklętych
 • Upamiętnili Żołnierzy Wyklętych
 • Upamiętnili Żołnierzy Wyklętych
 • Upamiętnili Żołnierzy Wyklętych
 • Upamiętnili Żołnierzy Wyklętych
 • Upamiętnili Żołnierzy Wyklętych

autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 453
data aktualizacji: 2020-03-02 10:34:33
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone