do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony


Uroczyste wręczenie powołań przez Wicewojewodę Opolskiego, Violettę Porowską.Dzisiaj w siedzibie OOW NFZ w Opolu podczas Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia odbywa się uroczyste wręczenie powołań przez Wicewojewodę Opolskiego, Violettę Porowską.

Wojewoda Opolski z dniem 1 kwietnia 2017 r. powołał Radę Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu. W skład Rady wchodzi 9 członków: Przedstawiciele Wojewody Opolskiego, Przedstawiciele Sejmiku Woj. Opolskiego, Przedstawiciel Konwentu Powiatów Woj. Opolskiego, Przedstawiciel Opolskiej Rady Dialogu Społecznego, Przedstawiciel reprezentatywnych organizacji pracodawców oraz Przedstawiciel Szefa Wojewódzkiego  Sztabu Wojskowego w Opolu, Komendanta Wojewódzkiej Policji w Opolu, Opolskiego Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Opolu.

Radę obsługuje Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu, a jej pracami kieruje Przewodniczący Rady, którym został Pan Mieczysław Wojtaszek, a jego zastępcą Pan Lech Waloszczyk.

Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu.

Główne zadania Rady:

a)    Opiniowanie projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu.

b)    Uchwalanie planu pracy oddziału wojewódzkiego Funduszu.

c)    Opiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu za dany rok.

d)    Monitorowanie prawidłowości postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz realizacji tych umów.

e)    Monitorowanie świadczeniodawców w zakresie wskazanym ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1793 z późn. zm.),

f)     Kontrolowanie bieżącej działalności oddziału wojewódzkiego Funduszu we wszystkich dziedzinach jego działalności.

g)    Występowanie do dyrektora oddziału wojewódzkiego o przeprowadzenie kontroli realizacji  zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

h)    Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.

i)       Występowanie do Prezesa Funduszu o przeprowadzenie kontroli oddziału wojewódzkiego  Funduszu.

j)       Wydawanie opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu.

 


Galeria


 • Uroczyste wręczenie powołań przez Wicewojewodę Opolskiego Violettę Porowską
 • Uroczyste wręczenie powołań przez Wicewojewodę Opolskiego Violettę Porowską
 • Uroczyste wręczenie powołań przez Wicewojewodę Opolskiego Violettę Porowską
 • Uroczyste wręczenie powołań przez Wicewojewodę Opolskiego Violettę Porowską
 • Uroczyste wręczenie powołań przez Wicewojewodę Opolskiego Violettę Porowską
 • Uroczyste wręczenie powołań przez Wicewojewodę Opolskiego Violettę Porowską
 • Uroczyste wręczenie powołań przez Wicewojewodę Opolskiego Violettę Porowską
 • Uroczyste wręczenie powołań przez Wicewojewodę Opolskiego Violettę Porowską
 • Uroczyste wręczenie powołań przez Wicewojewodę Opolskiego Violettę Porowską
 • Uroczyste wręczenie powołań przez Wicewojewodę Opolskiego Violettę Porowską
 • Uroczyste wręczenie powołań przez Wicewojewodę Opolskiego Violettę Porowską
 • Uroczyste wręczenie powołań przez Wicewojewodę Opolskiego Violettę Porowską
 • Uroczyste wręczenie powołań przez Wicewojewodę Opolskiego Violettę Porowską
 • Uroczyste wręczenie powołań przez Wicewojewodę Opolskiego Violettę Porowską

autor: Kozakiewicz Natalia, ilość wyświetleń: 543
data aktualizacji: 2017-04-21 08:52:41Opolski Urząd Wojewódzki - dane kontaktowe

telefony
Inicjatywa Obywatel 22 250 01 31
Biuro Obsługi Klienta (77) 452 41 25
Oddział Paszportów (77) 441 15 40
Fax (77) 452 47 05
godziny pracy
Główny Gmach pn - pt 7.30 - 15.30
Kancelaria Ogólna pn - pt 7.00 – 15.30, pok. 57
Oddział Paszportów pn 7.45 - 16.30, wt - pt 7.45 - 15.00
Kasa Urzędu pn - pt 9.00 - 14.00

media społecznościowe:
informacje na bieżąco (newsletter):


Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2016 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone