do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Uroczyste wręczenie powołań przez Wicewojewodę Opolskiego, Violettę Porowską.Dzisiaj w siedzibie OOW NFZ w Opolu podczas Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia odbywa się uroczyste wręczenie powołań przez Wicewojewodę Opolskiego, Violettę Porowską.

Wojewoda Opolski z dniem 1 kwietnia 2017 r. powołał Radę Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu. W skład Rady wchodzi 9 członków: Przedstawiciele Wojewody Opolskiego, Przedstawiciele Sejmiku Woj. Opolskiego, Przedstawiciel Konwentu Powiatów Woj. Opolskiego, Przedstawiciel Opolskiej Rady Dialogu Społecznego, Przedstawiciel reprezentatywnych organizacji pracodawców oraz Przedstawiciel Szefa Wojewódzkiego  Sztabu Wojskowego w Opolu, Komendanta Wojewódzkiej Policji w Opolu, Opolskiego Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Opolu.

Radę obsługuje Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu, a jej pracami kieruje Przewodniczący Rady, którym został Pan Mieczysław Wojtaszek, a jego zastępcą Pan Lech Waloszczyk.

Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu.

Główne zadania Rady:

a)    Opiniowanie projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu.

b)    Uchwalanie planu pracy oddziału wojewódzkiego Funduszu.

c)    Opiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu za dany rok.

d)    Monitorowanie prawidłowości postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz realizacji tych umów.

e)    Monitorowanie świadczeniodawców w zakresie wskazanym ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1793 z późn. zm.),

f)     Kontrolowanie bieżącej działalności oddziału wojewódzkiego Funduszu we wszystkich dziedzinach jego działalności.

g)    Występowanie do dyrektora oddziału wojewódzkiego o przeprowadzenie kontroli realizacji  zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

h)    Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.

i)       Występowanie do Prezesa Funduszu o przeprowadzenie kontroli oddziału wojewódzkiego  Funduszu.

j)       Wydawanie opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu.

 


Galeria


 • Uroczyste wręczenie powołań przez Wicewojewodę Opolskiego Violettę Porowską
 • Uroczyste wręczenie powołań przez Wicewojewodę Opolskiego Violettę Porowską
 • Uroczyste wręczenie powołań przez Wicewojewodę Opolskiego Violettę Porowską
 • Uroczyste wręczenie powołań przez Wicewojewodę Opolskiego Violettę Porowską
 • Uroczyste wręczenie powołań przez Wicewojewodę Opolskiego Violettę Porowską
 • Uroczyste wręczenie powołań przez Wicewojewodę Opolskiego Violettę Porowską
 • Uroczyste wręczenie powołań przez Wicewojewodę Opolskiego Violettę Porowską
 • Uroczyste wręczenie powołań przez Wicewojewodę Opolskiego Violettę Porowską
 • Uroczyste wręczenie powołań przez Wicewojewodę Opolskiego Violettę Porowską
 • Uroczyste wręczenie powołań przez Wicewojewodę Opolskiego Violettę Porowską
 • Uroczyste wręczenie powołań przez Wicewojewodę Opolskiego Violettę Porowską
 • Uroczyste wręczenie powołań przez Wicewojewodę Opolskiego Violettę Porowską
 • Uroczyste wręczenie powołań przez Wicewojewodę Opolskiego Violettę Porowską
 • Uroczyste wręczenie powołań przez Wicewojewodę Opolskiego Violettę Porowską

autor: Kozakiewicz Natalia, ilość wyświetleń: 570
data aktualizacji: 2017-04-21 08:52:41
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2018 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone