do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

W Skarbimerzu budują drogiVioletta Porowska, wicewojewoda opolski odwiedziła dziś gminę Skarbimierz gdzie zakończyła się przebudowa drogi gminnej Małujowice - Skarbimierz.

Zadanie polegające na przebudowie drogi gminnej na odcinku Małujowice – Skarbimierz, zostało zgłoszone do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w ramach naboru wniosków na 2017 r.

Rządowy Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 jest istotnym instrumentem wsparcia zadań własnych jst w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych. Program realizowany jest na terenie całego kraju w latach 2016-2019. Minister właściwy do spraw transportu zarządza Programem, a jego realizację powierzono wojewodom. Źródłami finansowania są środki z budżetu państwa oraz środki własne jednostek samorządu terytorialnego (po 50% wartości zadania). Dotacja na dofinansowanie zadania udzielana jest w kwocie nieprzekraczającej 3 mln zł.

Okres realizacji zadania : maj - grudzień 2017 r.

Długość przebudowanego odcinka drogi: 2 540  mb

Wartość zadania: 3 496 949,05 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa: 1 748 474,52 zł

Wkład własny Gminy: 1 748 474,53 zł


Galeria


  • W Skarbimerzu budują drogi
  • W Skarbimerzu budują drogi
  • W Skarbimerzu budują drogi
  • W Skarbimerzu budują drogi
  • W Skarbimerzu budują drogi
  • W Skarbimerzu budują drogi
  • W Skarbimerzu budują drogi

autor: Pierzga Radosław, ilość wyświetleń: 405
data aktualizacji: 2018-01-11 15:29:05
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2018 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone