do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2020r. Opolski Urząd Wojewódzki wznawia bezpośrednią obsługę klienta. Z uwagi na trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, wywołany zakażeniami wirusem SARS – CoV-2, wprowadza się następujące zasady obsługi i zachowania interesantów na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 1. Przed wejściem do gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i poddać się badaniu temperatury.
 2. Na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego obowiązuje bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa (obowiązek nie dotyczy osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa).
 3. W trakcie oczekiwania petenci zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m.
 4. Każdy, kto chce załatwić sprawę w Urzędzie, zobowiązany jest do ujawnienia swoich danych osobowych poprzez okazanie dokumentu tożsamości oraz wpisaniu do księgi ewidencji wejść do budynku.

Announcement

Dear Sir or Madam,
From May 25, 2020 Opole Voivodship Office is resuming direct customer service. Due to the ongoing epidemic in the territory of the Republic of Poland caused by SARS virus infection – CoV-2, the following principles of customer service and behavior are introduced in the building of the Opole Voivodship Office:
 1. Before entering the building of the Opole Voivodship Office, it is mandatory to disinfect your hands and undergo a temperature test.
 2. There is an absolute obligation to cover the mouth and nose on the premises of the Opole Voivodship Office (the obligation does not apply to persons who cannot cover their mouth and nose for health reasons).
 3. While waiting, petitioners are required to maintain a safe distance of at least 1.5 m between them.
 4. Everyone who wants to settle the matter in the Office is obliged to disclose their personal data by presenting an identity document and register in the book of records to enter the building.


Więcej pieniędzy na działania i programy aktywizujące osoby niepełnosprawnePaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczy na ten cel w skali kraju blisko 280 milionów złotych. – Blisko 30 milinów więcej niż w 2018 r. – informuje wicewojewoda opolski.

O współpracy pomiędzy PFRON a organizacjami pozarządowymi, rozmawiano 8 maja w Opolu na specjalnej konferencji, w której udział wzięli m.in. przedstawiciele licznych stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Organizatorami wydarzenia był opolski oddział PFRON przy współudziale wicewojewody opolskiego Violetty Porowskiej.

Jak pokazują statystyki w kraju funkcjonuje ponad 140 tysięcy organizacji pozarządowych z czego co czwarta reprezentuje interesy osób niepełnosprawnych.

- Dzięki dobrej współpracy z organizacjami łatwiej aktywizować osoby niepełnosprawne. Jest to zauważalne na rynku pracy. To jest nasza najistotniejsza funkcja. Na ten cel przeznaczamy również największe środki. To ponad 3,3 miliarda złotych, które przeznaczamy na dofinansowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Dzięki temu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych też cały czas wzrasta – komentował Tomasz Maruszewski, z-ca prezesa zarządu PFRON.
Wicewojewoda opolski zwróciła uwagę na wsparcie rządu na rzecz potrzebujących. - 1 stycznia ruszył fundusz solidarnościowy, którego celem jest wsparcie społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych. Na usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych wnioski złożyło 9 gmin. To Brzeg, Głuchołazy, Gogolin, Kluczbork, Kolonowskie, Nysa, Opole, Otmuchów i Paczków. Łączna kwota wnioskowanych na realizację tych usług wynosi ponad 405 tysięcy złotych – informowała.

 

 


Galeria


 •  Więcej pieniędzy na działania i programy aktywizujące osoby niepełnosprawne
 •  Więcej pieniędzy na działania i programy aktywizujące osoby niepełnosprawne

autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 457
data aktualizacji: 2019-05-14 13:21:21
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone