do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Wiosna należeć będzie do seniorów. Ministerstwo Rodziny o polityce Rządu wobec osób starszychNaszym celem jest długofalowa i systemowa poprawa sytuacji finansowej rencistów i emerytów. W ten sposób dzielimy się z osobami starszymi owocami wzrostu gospodarczego. To nasz dług wdzięczności – mówił w poniedziałek w Opolu wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. Podczas wizyty w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu wiceminister podsumował działania resortu rodziny dedykowane osobom starszym.

W poniedziałek Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zainaugurowało cykl konferencji regionalnych, na których kierownictwo resortu podsumowuje działania na rzecz rodzin, osób starszych czy niepełnosprawnych.

Opolska konferencja poświęcona była polityce Rządu wobec osób starszych. Wiceminister Stanisław Szwed skupił uwagę na „Emeryturze plus” czyli pakiecie reform i rozwiązań, które dedykowane są osobom starszym.

Wyższe świadczenia dla emerytów i rencistów

W marcu zamierzamy podnieść minimalną emeryturę i rentę do poziomu 1200 złotych. To oznacza, że w ciągu czterech ostatnich lat wzrost najniższych świadczeń dla emerytów i rencistów wyniesie 36 proc. (z 882,56 złotych w 2016 r.) – wyliczał Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

To nie wszystko. W 2020 roku zastosowana będzie waloryzacja procentowo-kwotową. Oznacza to, że emerytury i renty nie tylko wzrosną o prognozowany wskaźnik waloryzacji (3,24 proc.), ale – ok. 6,2 mln emerytów i rencistów, mających świadczenia poniżej 2160,49 zł brutto – otrzyma gwarantowaną podwyżkę świadczenia o 70 złotych.

Dodatkowo podwyższamy kryterium przy świadczeniu dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji  z 1600 zł do 1700 zł, aby osoby niepełnosprawne nie straciły tego świadczenia po waloryzacji rent i emerytur – dodaje Stanisław Szwed.

Dodatkowy zastrzyk gotówki

Bardzo ważne miejsce w pakiecie reform adresowanych do osób starszych zajmuje ustawa o tzw. trzynastej emeryturze. Przypomnijmy, w ubiegłym roku rząd pierwszy raz wypłacił trzynastki (w wysokości minimalnej emerytury) wszystkim emerytom i rencistom. Od 2020 świadczenie ma być wypłacane co roku.

Sejm przyjął już ustawę, która gwarantuje coroczną wypłatę świadczenia dla wszystkich emerytów i rencistów. To  w sumie 9,8 mln osób. Będzie to więc teraz stały, coroczny dodatek – mówi minister Szwed i wylicza, że na „trzynastki” w 2020 przeznaczone będzie ok. ok. 11,7 mld zł.

Ale pakiet „Emerytura plus” to nie tylko wyższe i dodatkowe świadczenia dla seniorów. To również obniżka podatku PIT z 18 proc. na 17 proc., która już obowiązuje i dotyczy także wypłacanych emerytur i rent (rocznie jest to realna podwyżka średnio o około 240 złotych), czy programy „Senior plus” i ASOS, dzięki którym rozbudowywana jest oferta zajęć dla aktywnych seniorów.

Oferta dla aktywnych

Roczny budżet programu „Senior plus” to 80 mln złotych. Środki przeznaczane są na rozbudowę sieci Dziennych Domów i Klubów „Senior plus”, w których osoby starsze znajdują przeznaczoną dla siebie ofertę różnorodnych zajęć. Tylko w ubiegłym roku powstało ok. 300 nowych placówek.

Dofinansowujemy również miejsca w domach i klubach, które już działają – zaznacza Stanisław Szwed i dodaje, że według wstępnych danych w edycji 2019 programu Senior plus może powstać w województwie opolskim 7 nowych placówek, a 13 otrzyma dofinansowanie do istniejących miejsc.

W przypadku programu ASOS roczny budżet to 40 mln złotych. W ciągu ostatnich czterech lat (w ramach programu) ministerstwo przekazało ponad 150 mln złotych dotacji dla organizacji pozarządowych, związków wyznaniowych czy spółdzielni socjalnych. Dzięki tym środkom prawie 608 tys. seniorów wzięło udział w ponad 1,4 tys. projektach aktywizujących. Wśród nich było 2,8 tys. seniorów z województwa opolskiego.

Świadomy i Bezpieczny Senior

Podczas wizyty ministra Stanisława Szweda w Opolu, wojewoda opolski Adrian Czubak, a także I z-ca Komendanta Wojewódzkiej Policji w Opolu insp. Adam Tychowicz i Michał Siek, Opolski Kurator Oświaty, podsumował efekty dotychczasowego funkcjonowania własnego, wojewódzkiego programu pn. Świadomy i Bezpieczny Senior

Program ten, obok m.in. Rządowego Senior +; Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS oraz kampanii informacyjnej Bezpieczny i Aktywny Senior, jest dopełnieniem do funkcjonujących już w przestrzeni publicznej programów. Świadomy i Bezpieczny senior swym zasięgiem obejmuje Opolszczyznę. – Program inspirowany jest programami realizowanymi przez Rząd RP z zakresu polityki senioralnej. Stanowi on odpowiedź na zdiagnozowaną potrzebę podjęcia zdecydowanych działań, spójnych z oczekiwanymi społecznymi w zakresie poprawy bezpieczeństwa osób starszych – mówi wojewoda opolski Adrian Czubak.

Świadomy i Bezpieczny Senior w całości finansowany jest z budżetu wojewody opolskiego. W latach 2018-2020 na jego realizację przeznaczono 29 872,85 zł. W ramach ww. programu opolscy mundurowi odbyli ponad 700 spotkań z seniorami, podczas których informowali m.in. o niebezpieczeństwie wyłudzania pieniędzy, np. poprzez osoby podszywające się pod mundurowych i pracowników administracji publicznej.

W konferencji podsumowującej efekty Świadomego i Bezpiecznego Seniora oraz dobrze realizowanej polityki senioralnej, udział wzięła także m.in. poseł na Sejm RP Violetta Porowska, wicewojewoda opolski Teresa Barańska,  Rzecznik Praw Konsumenta Małgorzata Płaszczyk – Waligórska.

Podczas spotkania wyłoniono także laureatów dwóch konkursów plastycznych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Spotkanie zwieńczył występ chór z Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu.


Galeria


  • Wiosna należeć będzie do seniorów Ministerstwo Rodziny o polityce Rządu wobec osób starszych
  • Wiosna należeć będzie do seniorów Ministerstwo Rodziny o polityce Rządu wobec osób starszych
  • Wiosna należeć będzie do seniorów Ministerstwo Rodziny o polityce Rządu wobec osób starszych
  • Wiosna należeć będzie do seniorów Ministerstwo Rodziny o polityce Rządu wobec osób starszych
  • Wiosna należeć będzie do seniorów Ministerstwo Rodziny o polityce Rządu wobec osób starszych
  • Wiosna należeć będzie do seniorów Ministerstwo Rodziny o polityce Rządu wobec osób starszych
  • Wiosna należeć będzie do seniorów Ministerstwo Rodziny o polityce Rządu wobec osób starszych
  • Wiosna należeć będzie do seniorów Ministerstwo Rodziny o polityce Rządu wobec osób starszych
  • Wiosna należeć będzie do seniorów Ministerstwo Rodziny o polityce Rządu wobec osób starszych

autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 819
data aktualizacji: 2020-02-03 16:34:10
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone