do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2020r. Opolski Urząd Wojewódzki wznawia bezpośrednią obsługę klienta. Z uwagi na trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, wywołany zakażeniami wirusem SARS – CoV-2, wprowadza się następujące zasady obsługi i zachowania interesantów na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
  1. Przed wejściem do gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i poddać się badaniu temperatury.
  2. Na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego obowiązuje bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa (obowiązek nie dotyczy osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa).
  3. W trakcie oczekiwania petenci zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m.
  4. Każdy, kto chce załatwić sprawę w Urzędzie, zobowiązany jest do ujawnienia swoich danych osobowych poprzez okazanie dokumentu tożsamości oraz wpisaniu do księgi ewidencji wejść do budynku.

Announcement

Dear Sir or Madam,
From May 25, 2020 Opole Voivodship Office is resuming direct customer service. Due to the ongoing epidemic in the territory of the Republic of Poland caused by SARS virus infection – CoV-2, the following principles of customer service and behavior are introduced in the building of the Opole Voivodship Office:
  1. Before entering the building of the Opole Voivodship Office, it is mandatory to disinfect your hands and undergo a temperature test.
  2. There is an absolute obligation to cover the mouth and nose on the premises of the Opole Voivodship Office (the obligation does not apply to persons who cannot cover their mouth and nose for health reasons).
  3. While waiting, petitioners are required to maintain a safe distance of at least 1.5 m between them.
  4. Everyone who wants to settle the matter in the Office is obliged to disclose their personal data by presenting an identity document and register in the book of records to enter the building.


Wojewodowie na Europejskim Kongresie GospodarczymPonad sto debat, które tyczą się najważniejszych zagadnień dla europejskiej gospodarki oraz polskich samorządów i kilkuset prelegentów. W Katowicach do 15 maja trwa Europejski kongres Gospodarczy, w którym udział wziął wojewoda i wicewojewoda opolski.

Długoterminowa strategia dla polskiej energetyki; Budownictwo 4.0 czy Europejskie inwestycje – to tylko jedne z wielu tematów, które były poruszane w I dniu Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który do 15 maja odbywa się w Katowicach.

Kulminacyjnym momentem I dnia Kongresu było przyznanie prestiżowych wyróżnień najskuteczniejszym polskim inwestorom realizującym ekspansję zagraniczną oraz aktywnym i odpowiedzialnym inwestorom zagranicznym w Polsce, wpływającym na pozytywne zmiany zachodzące w gospodarce i na rynku pracy. Tytuł „Inwestor bez Granic” trafił do 9 firm. W uroczystej gali udział wziął wojewoda opolski Adrian Czubak oraz wicewojewoda opolski Violetta Porowska. – Przyznane dziś wyróżnienia są dowodem na rozwój polskiej gospodarki, a także ogromnych możliwości przedsiębiorców inwestujących w kraju – komentowali podczas uroczystości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Galeria


  • Wojewodowie na Europejskim Kongresie Gospodarczym
  • Wojewodowie na Europejskim Kongresie Gospodarczym

autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 703
data aktualizacji: 2019-05-14 10:43:59
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone