do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Zbiornik Racibórz oficjalnie otwarty! Chroni przed wielką wodąMinister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk, Wojewoda Opolski Adrian Czubak, Przemysław Daca - Prezes Wód Polskich oraz liczni przedstawiciele władz samorządowych, Banku Światowego i innych organizacji zaangażowanych w budowę obiektu, wzięli dzisiaj udział w ceremonii odbioru Zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na Odrze.

Zbiornik Racibórz Dolny jest obecnie największym obiektem hydrotechnicznym w Polsce. Jego zadaniem jest zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej dla 2,5 mln mieszkańców w aż trzech województwach: śląskim, opolskim i dolnośląskim. Zbiornik ma pojemność 185 mln m3 i  jest w stanie zredukować falę powodziową o skali porównywalnej do katastrofalnej fali z 1997 roku. Inwestycja została zrealizowana z funduszy Banku Światowego, środków unijnych, funduszy Banku Rozwoju Rady Europy, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu państwa. Kosz inwestycji to ok. 2 mld zł.

Dorzecze Odry to w 45 procentach obszary górskie, gdzie skomplikowane warunki hydrologiczno-meteorologiczne wpływają na ilość opadów oraz ich natężenie oraz krótkie okresy spływów. Gwałtowność tych zjawisk powoduje wezbrania rzeki, położonej  gęsto zaludnionej dolinie w której znajdują się miasta: Racibórz, Opole, Brzeg oraz Wrocław i inne. System zabezpieczeń przeciwpowodziowych w dorzeczu Górnej Odry był niewystarczający wobec dynamicznych zmian pogodowych. Obiekty infrastruktury przeciwpowodziowej, jeszcze przed budową Zbiornika Racibórz, nie posiadały wystarczającej przepustowości i pojemności, pozwalającej na przyjęcie milionów metrów sześciennych wód wezbranej rzeki. W obliczu powtarzających się powodzi, rozpatrywano różne warianty budowy zbiornika przeciwpowodziowego w Raciborzu. W pierwszym etapie miał powstać Polder Buków, w drugiej kolejności zbiornik retencyjny Racibórz. Pierwszy etap realizowany był w latach 1989-2002. Skutki Powodzi Tysiąclecia z 1997 r. zrewidowały jednak założenia obiektu uznając,  że najważniejszą jego rolą powinna być ochrona przeciwpowodziowa.

Historia budowy Zbiornika Racibórz nie była jednak łatwa. – To właśnie Rząd Prawa i Sprawiedliwości po latach zaniedbań za poprzedniej ekipy rządzącej, doprowadził do realizacji tej długo wyczekiwanej inwestycji na Odrze – podkreśla Wojewoda Opolski Adrian Czubak, który dodaje, że obiekt ten jest kluczowym elementem ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry.

Wody Polskie intensywnie pracują nad stworzeniem kompleksowego systemu ochrony przeciwpowodziowej na Odrze oraz Wiśle. Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry (POPDO) i Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW) są finansowane z wielu źródeł, m.in. funduszy Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy i KE. Celem tych inwestycji jest łagodzenie fali powodziowej i zmniejszenie zagrożenia powodziowego. Oszacowano, że tereny znajdujące się w bliskości proponowanych zadań i działań zamieszkane są przez 15,1 mln osób. Przemysław Daca, Prezes PGW WP poinformował, iż łączna wartość inwestycji realizowanych przez Wody Polskie to ponad 2 miliardy złotych.

Po zakończeniu 5-letniego okresu trwałości, Rząd chce przebudować suchy zbiornik na stały akwen, o funkcji retencyjnej, żeglugowej oraz energetycznej. Obecna bowiem budowla przelewowo-spustowa może pełnić funkcję elektrowni. Na dziś jednak obiekt ten spełnia funkcję przeciwpowodziową.


Galeria


 • Zbiornik Racibórz oficjalnie otwarty Chroni przed wielką wodą
 • Zbiornik Racibórz oficjalnie otwarty Chroni przed wielką wodą
 • Zbiornik Racibórz oficjalnie otwarty Chroni przed wielką wodą
 • Zbiornik Racibórz oficjalnie otwarty Chroni przed wielką wodą
 • Zbiornik Racibórz oficjalnie otwarty Chroni przed wielką wodą
 • Zbiornik Racibórz oficjalnie otwarty Chroni przed wielką wodą
 • Zbiornik Racibórz oficjalnie otwarty Chroni przed wielką wodą
 • Zbiornik Racibórz oficjalnie otwarty Chroni przed wielką wodą
 • Zbiornik Racibórz oficjalnie otwarty Chroni przed wielką wodą
 • Zbiornik Racibórz oficjalnie otwarty Chroni przed wielką wodą
 • Zbiornik Racibórz oficjalnie otwarty Chroni przed wielką wodą

autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 319
data aktualizacji: 2020-07-01 09:40:24
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone