do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Zmiana organizacji ruchu na autostradzie A4 w woj. opolskimInformujemy, że w dniu 11 kwietnia 2017 r. w godzinach popołudniowych, w związku z remontem autostrady A4 w woj. opolskim, nastąpi przełożenie ruchu z jezdni południowej (kierunek Katowice) na jezdnię północną (kierunek Wrocław). Ruch będzie odbywał się dwukierunkowo po jezdni północnej na odcinku 7,5 km (od km 249 do km 256+500). Pojazdy jadące w przeciwnych kierunkach dla bezpieczeństwa będą oddzielone betonowymi barierami separacyjnymi.

W związku z aktualnym etapem remontu autostrady, zamknięte będą dwie łącznice na Węźle „Krapkowice”. Samochody jadące w stronę Katowic nie będą mogły zjechać z autostrady w kierunku Krapkowic. Samochody jadące od Krapkowic nie będą także mogły wjechać na autostradę w stronę Katowic. Kierowcom zaleca się korzystanie w tym okresie z Węzła „Opole Południe”. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywać około 2-3 tygodni.

Jednocześnie informujemy, że po tym etapie prac remontowych (częściowym zamknięciu Węzła „Krapkowice”) nastąpi całkowite zamknięcie węzła „Krapkowice” dla ruchu. O dokładnych datach zmiany organizacji ruchu w tej lokalizacji będziemy informowali na bieżąco.

 

Remont A4 w woj. opolskim w 2017 roku (podstawowe informacje):

Remont obejmie jezdnię autostrady A4 w kierunku Katowic od okolic węzła „Opole Południe” do okolic węzła „Krapkowice” wraz z węzłem „Krapkowice”. Łącznie jest to około 14,4 km jezdni (od km 243+300 do km 256+740) oraz około 1,9 km jezdni na węźle, co w sumie daje 16,38 km łącznej długości remontowanej nawierzchni.

Remont obejmie pełną wymianę dwóch warstw jezdni (wiążącą i ścieralną), wymianę elementów odwodnienia oraz wymianę barier betonowych na węzłach: „Opole Południe” i „Krapkowice”.

Remont autostrady obędzie się w dwóch etapach:

  1. etap 7,5 km (od Odry do węzła „Krapkowice” wraz z węzłem)
  2. etap 8,5 km (od węzła „Opole Południe” do Odry wraz z mostem)

Każdy z etapów potrwa od 5 do 6 tygodni.

W chwili zamknięcia łącznic południowych na węzłach „Opole Południe” i „Krapkowice” oraz węzła „Krapkowice” dla ruchu lokalnego (opolskiego) wyznaczone zostały objazdy drogą wojewódzką nr 409 przez Krapkowice oraz drogą krajową 45. Trasa objazdów dostępna jest na stronie internetowej opolskiego Oddziału GDDKiA (www.gddkia.gov.pl zakładka „Oddziały”).

Zakończenie remontu przewidywane jest w połowie października z przerwą wakacyjna. Jeżeli jednak pogoda pozwoli, wykonawca deklaruje, że prace mogą się zakończyć do połowy lipca, co pozwoli uniknąć kontynuacji robót po wakacjach.

O remoncie i organizacji ruchu podczas jego wykonywania zostały powiadomione wszystkie służby prowadzące działania ratownicze na autostradzie. Został również opracowany plan prowadzenia tych działań.

GDDKiA w celu zminimalizowania uciążliwości zadba o dokładna informację dla użytkowników o warunkach ruchu, która będzie wyświetlana na trasie autostrady na znakach zmiennej treści oraz mobilnych urządzeniach informacyjnych. Wprowadzono dodatkowe oznakowanie o zalecanej tak zwanej „jeździe na suwak”, co powinno poprawić płynność ruchu na zwężeniu.

Na odcinku remontowanym co 1 kilometr zostaną rozlokowane oznakowane punkty poboru wody pitnej, a na odcinkach tworzenia się zatorów na początku i na końcu robót rozmieszczone zostaną po 3 przenośne toalety (ulokowane co 2 kilometry).
autor: Kozakiewicz Natalia, ilość wyświetleń: 496
data aktualizacji: 2017-04-11 13:04:35
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2018 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone