do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Zmiana ustawy o "dopalaczach"Uprzejmie informujemy, że z dniem 21 sierpnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która zakłada, że dopalacze będą traktowane na równi z narkotykami.  Jednocześnie zaczyna obowiązywać rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych (Dz. U. poz. 1591). Nowe przepisy umożliwią skuteczniejszą i szybszą ochronę społeczeństwa przed niebezpiecznymi substancjami.

Nowa ustawa przewiduje zmianę definicji dopalaczy – substancja psychoaktywna zostanie „oderwana” od środka zastępczego. Substancja psychoaktywna ma znany wzór chemiczny, co pozwala przewidzieć jej działanie i to właśnie ona trafi do wykazu nowych substancji, których posiadanie będzie karane na równi z posiadaniem narkotyków. Dzięki ustawie, znacznemu przyspieszeniu ulegnie też proces wpisywania nowych substancji na listę związków zakazanych.

Według znowelizowanych przepisów do odpowiedzialności karnej zostaną pociągnięci także posiadacze zabronionych substancji, którym będzie groziła grzywna, kara ograniczenia  albo pozbawienia wolności nawet do 3 lat, a za handel nimi nawet do 12 lat więzienia.

 

W ustawie znalazł się również zapis nakładający obowiązek zgłaszania do Państwowej Inspekcji Sanitarnej przypadków zatrucia środkiem zastępczym lub nową substancja psychoaktywną. Do końca marca każdego roku Główny Inspektor Sanitarny będzie zobowiązany do sporządzenia raportu podsumowującego zgłoszenia z całej Polski, a placówki podejrzewające pacjenta o stosowanie dopalaczy będą musiały powiadomić o tym Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Ustawa zakłada także utworzenie rejestru zgonów
i zatruć spowodowanych przez dopalacze.

 

 
autor: Mamczur Ewa, ilość wyświetleń: 368
data aktualizacji: 2018-09-06 07:20:34
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2019 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone